חיפוש

לוח מבחנים - תשע"ח
שימו לב:
מועדי המבחנים מעודכנים לתאריך 14/08/2018 18:50:43
לוח המבחנים עלול להשתנות. נא להתעדכן באופן סדיר.


הדפסה

מיין לפי:    
שם החוג מספר קורס שם הקורס סוג קורס סמ' מרצה מועד תאריך שעה כיתה
לימודי המשך נפרד 48125.1.1  יסודות הטיפול הרגשי ב גב' ביין חנה
מועד א17/07/2018ה' אב16:30 203, 204
לימודי המשך נפרד 48125.1.2  יסודות הטיפול הרגשי ב גב' ביין חנה
מועד א17/07/2018ה' אב16:30 208, 211
לימודי המשך נפרד 48129.1.1  אנגלית ב גב' אדלר שירה
מועד א18/07/2018ו' אב16:30 208, 211
לימודי המשך נפרד 48129.1.2  אנגלית ב גב' אדלר שירה
מועד א18/07/2018ו' אב16:30 203, 204
לימודי המשך נפרד 48129.1.3  אנגלית ב גב' אדלר שירה
מועד א18/07/2018ו' אב16:30 302, 303
לימודי המשך נפרד 48137.1.1  כתיבה אקדמית ב גב' וייסברג יהודית
 הגשת עבודה
לימודי המשך נפרד 48183.1.1  תקשורת עם ילדים ב גב' נבנצאל שרה
מועד א19/07/2018ז' אב16:30 203, 208, 211
לימודי המשך נפרד 48311.1.1  כתיבה אקדמית ב גב' שדיאור אסתר
 הגשת עבודה
לימודי המשך נפרד 48319.1.1  יסודות הטיפול הרגשי ב גב' ביין חנה
מועד א17/07/2018ה' אב16:30 302, 303
לימודי המשך נפרד 48320.1.1  תקשורת עם ילדים ב גב' נבנצאל שרה
מועד א19/07/2018ז' אב16:30 302, 303
חינוך מיוחד בוגרות 65001.3.1  אבחונים בשפה הכתובה ב גב' רז יעל
מועד א02/07/2018י"ט תמוז16:00 401
מועד ב27/08/2018ט"ז אלול12:30
חינוך מיוחד בוגרות 65001.4.1  הוראה מתקנת יוצרת ב גב' הורוביץ מרים
מועד א25/06/2018י"ב תמוז10:00 101, 102
מועד ב20/08/2018ט' אלול10:00
חינוך מיוחד בוגרות 65011.1.1  שיטות מחקר איכותני ב גב' אגסי ליבי
מועד א02/07/2018י"ט תמוז16:00 201, 204
מועד ב27/08/2018ט"ז אלול12:30
חינוך מיוחד בוגרות 65011.1.2  שיטות מחקר איכותני ב ד"ר חבשוש שרה
מועד א02/07/2018י"ט תמוז16:00 628, 629
מועד ב27/08/2018ט"ז אלול12:30
חינוך מיוחד בוגרות 65013.1.1  הוראה מתקנת יוצרת כוללת ב גב' צוגמן אילנה רחל
מועד א25/06/2018י"ב תמוז10:00 108, 109
מועד ב20/08/2018ט' אלול10:00
חינוך מיוחד בוגרות 65015.1.1  המורה כחוקר- פיתוח חשיבה ב ד"ר רנלס אסתר
 הגשת עבודה
חינוך מיוחד בוגרות 65018.1.1  מוגבלות שכלית התפתחותית ק גב' שמעוני מוריה
מועד א18/07/2018ו' אב15:15 201
חינוך מיוחד בוגרות 65028.2.1  קשב ותפקודים ניהוליים במישורים שונים ק גב' רז יעל
מועד א11/07/2018כ"ח תמוז15:15 201
חינוך מיוחד בוגרות 65045.2.1  עיצוב התנהגות בחינוך מיוחד ב גב' ארביב ורד
 הגשת עבודה
חינוך מיוחד בוגרות 65048.1.1  ליקויי ראיה ק גב' פרל חנה
מועד א18/07/2018ו' אב15:15 204
חינוך מיוחד בוגרות 65057.1.1  תקשורת תומכת וחלופית ק גב' אלבק צופית
מועד א11/07/2018כ"ח תמוז15:15 204
חינוך מיוחד בוגרות 65072.1.1  חינוך מיוחד באספקלריא תורנית ב הרב נחומברג רפאל
 הגשת עבודה
חינוך מיוחד בוגרות 65097.1.1  כלים ומיומנויות לטיפול רגשי בחינוך מיוחד ב  פרלמן נאוה
מועד א02/07/2018י"ט תמוז14:00 201, 204
מועד ב27/08/2018ט"ז אלול10:00
חינוך מיוחד בוגרות 65102.1.1  שיטות חשיבה ב גב' רוס שרה
 הגשת עבודה
חינוך מיוחד בוגרות 65102.1.2  שיטות חשיבה א ב גב' רוס שרה
 הגשת עבודה
לימודי המשך - קודש 96038.1.1  בדרך אל השמחה ק הרב מרגולין הדר
מועד א18/07/2018ו' אב11:00 303
לימודי המשך - קודש 96038.1.2  חודשי השנה ק גב' קופרמן חוה
מועד א18/07/2018ו' אב15:15 303
לימודי המשך - קודש 96038.1.3  נשים בתנ"ך ק גב' קופרמן חוה
מועד א18/07/2018ו' אב11:00 301
לימודי המשך - קודש 96038.1.4  בדרך אל השמחה ק הרב מרגולין הדר
מועד א18/07/2018ו' אב15:15 301
לימודי המשך - קודש 96038.2.1  סוגיות חינוכיות העולות מן האגדה ק גב' בלכר תהלה
מועד א11/07/2018כ"ח תמוז15:15 301
לימודי המשך - קודש 96038.2.2  דרך ה' ק הרב שפירא אריה
מועד א11/07/2018כ"ח תמוז11:00 301
לימודי המשך - קודש 96038.2.3  סוגיות חינוכיות העולות מן האגדה ק גב' בלכר תהלה
מועד א11/07/2018כ"ח תמוז11:00 303
לימודי המשך - קודש 96038.2.4  דרך ה' ק הרב שפירא אריה
מועד א11/07/2018כ"ח תמוז15:15 303
לימודי המשך - קודש 96200.1.1  אנגלית אקדמית ש גב' כוכב רחל
מועד א25/06/2018י"ב תמוז12:15 301, 303
מועד ב20/08/2018ט' אלול12:30
לימודי המשך - קודש 96200.1.2  אנגלית אקדמית ש גב' כהן חיה
מועד א25/06/2018י"ב תמוז12:15 201, 204
מועד ב20/08/2018ט' אלול12:30
לימודי המשך - קודש 96200.2.1  אנגלית אקדמית ש גב' דומב מלכה
מועד א25/06/2018י"ב תמוז12:15 101, 102
מועד ב20/08/2018ט' אלול12:30
לימודי המשך - קודש 96200.2.2  אנגלית אקדמית ש גב' רוזנס יהודית
מועד א25/06/2018י"ב תמוז12:15 108, 109
מועד ב20/08/2018ט' אלול12:30
לימודי המשך - קודש 96200.3.1  אנגלית אקדמית ש גב' סגל מרב
מועד א25/06/2018י"ב תמוז12:15 104, 107
מועד ב20/08/2018ט' אלול12:30
לימודי המשך - קודש 96403.1.1  אלגברה לינארית 2 ב גב' ספייער דבורה
מועד א17/06/2018ד' תמוז10:00 105
לימודי המשך - קודש 96405.1.1  חשבון אינפיניטיסימלי 1 ב ד"ר רכס שולמית
מועד א26/06/2018י"ג תמוז16:00 204
מועד ב15/08/2018ד' אלול10:00 403
לימודי המשך - קודש 96409.1.1  הסתברות ש ד"ר רוזנטל מלכה
מועד א17/06/2018ד' תמוז10:00 211
לימודי המשך - קודש 96411.1.1  נושאים בקומבינטוריקה + אוריינות אקדמית ב גב' חדד יסכה
מועד א10/06/2018כ"ז סיון10:00 104
לימודי המשך - קודש 96411.1.2  נושאים בקומבינטוריקה + אוריינות אקדמית ב גב' חדד יסכה
מועד א10/06/2018כ"ז סיון10:00 105
לימודי המשך - קודש 96412.1.1  חשבון אינפי מתקדם ב ד"ר רכס שולמית
מועד א26/06/2018י"ג תמוז13:00 201
לימודי המשך - קודש 96423.1.1  מבנים אלגבריים ק ד"ר מורגנשטרן משה
מועד א15/08/2018ד' אלול10:00 403
לימודי המשך - קודש 96502.1.1  תכנות מונחה עצמים  ב מר שריקי יוסף
מועד א19/06/2018ו' תמוז16:30 515
לימודי המשך - קודש 96504.1.1  אלגוריתמים ב ד"ר מורגנשטרן משה
מועד א08/05/2018כ"ג אייר16:30 624
לימודי המשך - קודש 96505.1.1  אלגוריתמים מתקדמים ק ד"ר מורגנשטרן משה
מועד א15/07/2018ג' אב16:30 201
לימודי המשך - קודש 96507.1.1  אוטומטים ושפות פורמליות ק ד"ר מורגנשטרן משה
מועד א19/07/2018ז' אב16:30 204
לימודי המשך - קודש 96508.1.1  מבנה מהדרים ב מר שוייצר נדב
מועד א19/06/2018ו' תמוז16:30 623
מועד ב10/07/2018כ"ז תמוז16:30 623
לימודי המשך - קודש 96520.1.1  הסתברות וסטטיסטיקה ב הרב ד"ר איזק יצחק
מועד א26/06/2018י"ג תמוז16:30 623
לימודי המשך - קודש 96521.1.1  אנגלית מקצועית בסדנה במבנה קומפיילרים ב גב' מינץ רחל
 הגשת עבודה
לימודי המשך - קודש 96617.1.1  פסיכופתולוגיה ב גב' קומר שרה
מועד א02/07/2018י"ט תמוז14:00 628, 629
מועד ב27/08/2018ט"ז אלול10:00
לימודי המשך - קודש 96617.1.2  פסיכופתולוגיה ב גב' קומר שרה
מועד א02/07/2018י"ט תמוז14:00 623, 624
מועד ב27/08/2018ט"ז אלול10:00
לימודי המשך - קודש 96647.1.1  שיטות מחקר ב גב' אגסי ליבי
מועד א02/07/2018י"ט תמוז16:00 301, 303
מועד ב27/08/2018ט"ז אלול12:30
לימודי המשך - קודש 96647.1.2  שיטות מחקר ב גב' פרבשטיין חנה
מועד א02/07/2018י"ט תמוז16:00 825, 826
מועד ב27/08/2018ט"ז אלול12:30
לימודי המשך - קודש 96647.2.1  סמינריון בחינוך ב גב' אגסי ליבי
 הגשת עבודה
לימודי המשך - קודש 96647.2.2  סמינריון בחינוך ב גב' שדיאור אסתר
 הגשת עבודה
לימודי המשך - קודש 96648.1.1  סטטיסטיקה ב גב' שר שלום חפציבה
 הגשת עבודה
לימודי המשך - קודש 96648.1.2  סטטיסטיקה ב גב' שר שלום חפציבה
 הגשת עבודה
לימודי המשך - קודש 96657.1.1  התמודדות חינוכית עם בעיות קדמה ב גב' קרפוך מרים
מועד א25/06/2018י"ב תמוז10:00 201, 204
מועד ב20/08/2018ט' אלול10:00
לימודי המשך - קודש 96662.2.1  דילמות הלכתיות בחינוך ב הרב נחומברג רפאל
 הגשת עבודה
לימודי המשך - קודש 96808.2.1  חשבון וגאומטריה בגן הילדים ב גב' סג"ל אורית
 הגשת עבודה
לימודי המשך - קודש 96809.1.1  תהליכי סוציאליזציה בגיל הרך ב גב' סגל מרב
מועד א25/06/2018י"ב תמוז10:00 104, 107
מועד ב20/08/2018ט' אלול10:00
לימודי המשך - קודש 96833.2.1  מוכנות לכיתה א ב גב' קרפוך מרים
 הגשת עבודה
לימודי המשך - קודש 96838.2.1  גישות חשיבה ב גב' רוס שרה
 הגשת עבודה
לימודי המשך - קודש 96848.1.1  שירה וקוליות בגיל הרך ב גב' דאום ליאת
מועד א02/07/2018י"ט תמוז14:00 401
מועד ב27/08/2018ט"ז אלול10:00
לימודי המשך - קודש 96848.1.2  שירה וקוליות בגיל הרך ב גב' דאום ליאת
מועד א02/07/2018י"ט תמוז14:00 403
מועד ב27/08/2018ט"ז אלול10:00
לימודי המשך - קודש 96851.2.1  אסטרטגיות לטיפול בקשיי שפה  ב גב' רז יעל
מועד א02/07/2018י"ט תמוז16:00 403, 405
מועד ב27/08/2018ט"ז אלול12:30
לימודי המשך - קודש 96868.1.1  מוכנות חושית, מוטורית וקוגניטיבית לכתיבה ב גב' קושניר חיה
מועד א02/07/2018י"ט תמוז16:00 404
מועד ב27/08/2018ט"ז אלול12:30

טופס פניה - צור קשר

תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
אופק חדש
עוז לתמורה
אודות היחידה
התמחות סטאז'
הכשרת חונכים
מחקר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

פקס

02-6750917

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2018

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים