חיפוש

לוח מבחנים - תשע"ח
שימו לב:
מועדי המבחנים מעודכנים לתאריך 23/06/2018 18:45:32
לוח המבחנים עלול להשתנות. נא להתעדכן באופן סדיר.


הדפסה

מיין לפי:    
שם החוג מספר קורס שם הקורס סוג קורס סמ' מרצה מועד תאריך שעה כיתה
לימודי המשך נפרד 48125.1.1  יסודות הטיפול הרגשי ב גב' ביין חנה
מועד א17/07/2018ה' אב16:30
לימודי המשך נפרד 48125.1.2  יסודות הטיפול הרגשי ב גב' ביין חנה
מועד א17/07/2018ה' אב16:30
לימודי המשך נפרד 48129.1.1  אנגלית ב גב' אדלר שירה
מועד א18/07/2018ו' אב16:30
לימודי המשך נפרד 48129.1.2  אנגלית ב גב' אדלר שירה
מועד א18/07/2018ו' אב16:30
לימודי המשך נפרד 48129.1.3  אנגלית ב גב' אדלר שירה
מועד א18/07/2018ו' אב16:30
לימודי המשך נפרד 48137.1.1  כתיבה אקדמית ב גב' וייסברג יהודית
 הגשת עבודה
לימודי המשך נפרד 48183.1.1  תקשורת עם ילדים ב גב' נבנצאל שרה
מועד א19/07/2018ז' אב16:30
לימודי המשך נפרד 48319.1.1  יסודות הטיפול הרגשי ב גב' ביין חנה
מועד א17/07/2018ה' אב16:30
לימודי המשך נפרד 48320.1.1  תקשורת עם ילדים ב גב' נבנצאל שרה
מועד א19/07/2018ז' אב16:30
חינוך מיוחד בוגרות 65001.3.1  אבחונים בשפה הכתובה ב גב' רז יעל
מועד א02/07/2018י"ט תמוז16:00 401
חינוך מיוחד בוגרות 65001.4.1  הוראה מתקנת יוצרת ב גב' הורוביץ מרים
מועד א25/06/2018י"ב תמוז10:00 101, 102
חינוך מיוחד בוגרות 65011.1.1  שיטות מחקר איכותני ב גב' אגסי ליבי
מועד א02/07/2018י"ט תמוז16:00 201, 204
חינוך מיוחד בוגרות 65011.1.2  שיטות מחקר איכותני ב ד"ר חבשוש שרה
מועד א02/07/2018י"ט תמוז16:00 628, 629
חינוך מיוחד בוגרות 65013.1.1  הוראה מתקנת יוצרת כוללת ב גב' צוגמן אילנה רחל
מועד א25/06/2018י"ב תמוז10:00 108, 109
חינוך מיוחד בוגרות 65015.1.1  המורה כחוקר- פיתוח חשיבה ב ד"ר רנלס אסתר
מועד א02/07/2018י"ט תמוז14:00 301, 303
חינוך מיוחד בוגרות 65097.1.1  כלים ומיומנויות לטיפול רגשי בחינוך מיוחד ב  פרלמן נאוה
מועד א02/07/2018י"ט תמוז14:00 201, 204
לימודי המשך - קודש 96200.1.1  אנגלית ש גב' כוכב רחל
מועד א25/06/2018י"ב תמוז12:15 301, 303
לימודי המשך - קודש 96200.1.2  אנגלית ש גב' כהן חיה
מועד א25/06/2018י"ב תמוז12:15 201, 204
לימודי המשך - קודש 96200.2.1  אנגלית ש גב' דומב מלכה
מועד א25/06/2018י"ב תמוז12:15 101, 102
לימודי המשך - קודש 96200.2.2  אנגלית ש גב' רוזנס יהודית
מועד א25/06/2018י"ב תמוז12:15 108, 109
לימודי המשך - קודש 96200.3.1  אנגלית ש גב' סגל מרב
מועד א25/06/2018י"ב תמוז12:15 104, 107
לימודי המשך - קודש 96403.1.1  אלגברה לינארית 2 ב גב' ספייער דבורה
מועד א17/06/2018ד' תמוז10:00 105
לימודי המשך - קודש 96405.1.1  חשבון אינפיניטיסימלי 1 ב ד"ר רכס שולמית
מועד א26/06/2018י"ג תמוז16:00 204
לימודי המשך - קודש 96409.1.1  הסתברות ש ד"ר רוזנטל מלכה
מועד א17/06/2018ד' תמוז10:00 211
לימודי המשך - קודש 96411.1.1  נושאים בקומבינטוריקה + אוריינות אקדמית ב גב' חדד יסכה
מועד א10/06/2018כ"ז סיון10:00 104
לימודי המשך - קודש 96411.1.2  נושאים בקומבינטוריקה + אוריינות אקדמית ב גב' חדד יסכה
מועד א10/06/2018כ"ז סיון10:00 105
לימודי המשך - קודש 96412.1.1  חשבון אינפי מתקדם ב ד"ר רכס שולמית
מועד א26/06/2018י"ג תמוז16:00 201
לימודי המשך - קודש 96502.1.1  תכנות מונחה עצמים  ב מר שריקי יוסף
מועד א19/06/2018ו' תמוז16:30 515
לימודי המשך - קודש 96504.1.1  אלגוריתמים ב ד"ר מורגנשטרן משה
מועד א08/05/2018כ"ג אייר16:30 624
לימודי המשך - קודש 96505.1.1  אלגוריתמים מתקדמים ק ד"ר מורגנשטרן משה
מועד א15/07/2018ג' אב16:30
לימודי המשך - קודש 96507.1.1  אוטומטים ושפות פורמליות ק ד"ר מורגנשטרן משה
מועד א17/07/2018ה' אב16:30
לימודי המשך - קודש 96508.1.1  מבנה מהדרים ב מר שוייצר נדב
מועד א19/06/2018ו' תמוז16:30 623
לימודי המשך - קודש 96520.1.1  הסתברות וסטטיסטיקה ב הרב ד"ר איזק יצחק
מועד א26/06/2018י"ג תמוז16:30 625
לימודי המשך - קודש 96617.1.1  פסיכופתולוגיה ב גב' קומר שרה
מועד א02/07/2018י"ט תמוז14:00 628, 629
לימודי המשך - קודש 96617.1.2  פסיכופתולוגיה ב גב' קומר שרה
מועד א02/07/2018י"ט תמוז14:00 623, 624
לימודי המשך - קודש 96647.1.1  שיטות מחקר ב גב' אגסי ליבי
מועד א02/07/2018י"ט תמוז16:00 301, 303
לימודי המשך - קודש 96647.1.2  שיטות מחקר ב גב' פרבשטיין חנה
מועד א02/07/2018י"ט תמוז16:00 825, 826
לימודי המשך - קודש 96647.2.2  סמינריון בחינוך ב גב' שדיאור אסתר
 הגשת עבודה
לימודי המשך - קודש 96648.1.1  סטטיסטיקה ב גב' שר שלום חפציבה
 הגשת עבודה
לימודי המשך - קודש 96648.1.2  סטטיסטיקה ב גב' שר שלום חפציבה
 הגשת עבודה
לימודי המשך - קודש 96657.1.1  התמודדות חינוכית עם בעיות קדמה ב גב' קרפוך מרים
מועד א25/06/2018י"ב תמוז10:00 201, 204
לימודי המשך - קודש 96808.2.1  חשבון וגאומטריה בגן הילדים ב גב' סג"ל אורית
 הגשת עבודה
לימודי המשך - קודש 96809.1.1  תהליכי סוציאליזציה בגיל הרך ב גב' סגל מרב
מועד א25/06/2018י"ב תמוז10:00 104, 107
לימודי המשך - קודש 96833.2.1  מוכנות לכיתה א ב גב' קרפוך מרים
 הגשת עבודה
לימודי המשך - קודש 96848.1.1  שירה וקוליות בגיל הרך ב גב' דאום ליאת
מועד א02/07/2018י"ט תמוז14:00 401
לימודי המשך - קודש 96848.1.2  שירה וקוליות בגיל הרך ב גב' דאום ליאת
מועד א02/07/2018י"ט תמוז14:00 403
לימודי המשך - קודש 96851.2.1  אסטרטגיות לטיפול בקשיי שפה  ב גב' רז יעל
מועד א02/07/2018י"ט תמוז16:00 403, 405
לימודי המשך - קודש 96868.1.1  מוכנות חושית, מוטורית וקוגניטיבית לכתיבה ב גב' קושניר חיה
מועד א02/07/2018י"ט תמוז16:00 404

טופס פניה - צור קשר

תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
אופק חדש
עוז לתמורה
אודות היחידה
התמחות סטאז'
הכשרת חונכים
מחקר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

פקס

02-6750917

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2018

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים