חיפוש

לוח מבחנים - תשע"ט
שימו לב:
מועדי המבחנים מעודכנים לתאריך 14/12/2018 18:46:15
לוח המבחנים עלול להשתנות. נא להתעדכן באופן סדיר.


הדפסה

מיין לפי:    
שם החוג מספר קורס שם הקורס סוג קורס סמ' מרצה מועד תאריך שעה כיתה
לימודי המשך נפרד 48102.1.1  בנית חוסן א גב' נבנצאל שרה
מועד א18/02/2019י"ג אדר א'17:00
לימודי המשך נפרד 48102.1.2  בנית חוסן א גב' נבנצאל שרה
מועד א18/02/2019י"ג אדר א'17:00
לימודי המשך נפרד 48128.1.1  התמכרויות א גב' קרפוך מרים
מועד א28/01/2019כ"ב שבט19:30
לימודי המשך נפרד 48128.1.2  התמכרויות א גב' קרפוך מרים
מועד א28/01/2019כ"ב שבט19:30
לימודי המשך נפרד 48129.1.1  אנגלית ש גב' סגל מרב
מועד א05/02/2019ל' שבט13:00
לימודי המשך נפרד 48149.1.1  היחיד במערכת המשפחתית והחינוכית א גב' קומר שרה
 הגשת עבודה
לימודי המשך נפרד 48149.1.2  היחיד במערכת המשפחתית והחינוכית א גב' קומר שרה
 הגשת עבודה
לימודי המשך נפרד 48150.1.1  עולמו הרגשי של הילד א גב' פרידמן דבורה
מועד א28/01/2019כ"ב שבט19:30
לימודי המשך נפרד 48150.1.2  עולמו הרגשי של הילד א גב' פרידמן דבורה
מועד א28/01/2019כ"ב שבט19:30
לימודי המשך נפרד 48165.1.1  סטטיסטיקה - גיל הרך א גב' שטינמץ אסתר
מועד א04/02/2019כ"ט שבט15:30
לימודי המשך נפרד 48165.1.2  סטטיסטיקה - גיל הרך א גב' שטינמץ אסתר
מועד א04/02/2019כ"ט שבט15:30
לימודי המשך נפרד 48165.1.3  סטטיסטיקה - חינוך מיוחד א גב' שטינמץ אסתר
מועד א04/02/2019כ"ט שבט15:30
לימודי המשך נפרד 48165.1.4  סטטיסטיקה - חינוך מיוחד א גב' שטינמץ אסתר
מועד א04/02/2019כ"ט שבט15:30
לימודי המשך נפרד 48259.1.1  שיטות מחקר - חינוך מיוחד א גב' שדיאור אסתר
מועד א28/01/2019כ"ב שבט15:30
לימודי המשך נפרד 48259.1.2  שיטות מחקר - חינוך מיוחד א גב' שדיאור אסתר
מועד א28/01/2019כ"ב שבט15:30
לימודי המשך נפרד 48259.1.3  שיטות מחקר - גיל הרך א גב' שדיאור אסתר
מועד א28/01/2019כ"ב שבט15:30
לימודי המשך נפרד 48259.1.4  שיטות מחקר - גיל הרך א גב' שדיאור אסתר
מועד א28/01/2019כ"ב שבט15:30
לימודי המשך נפרד 48262.1.1  סוגיות בחינוך לאור התפתחות ההלכה א הרב הבלין חיים
מועד א05/02/2019ל' שבט11:00
לימודי המשך נפרד 48300.1.1  אנגלית - חינוך מיוחד א גב' אדלר שירה
מועד א28/01/2019כ"ב שבט17:30
לימודי המשך נפרד 48300.1.2  אנגלית גיל הרך א גב' אדלר שירה
מועד א28/01/2019כ"ב שבט17:30
לימודי המשך נפרד 48300.1.3  אנגלית - חינוך מיוחד א גב' אדלר שירה
מועד א28/01/2019כ"ב שבט17:30
לימודי המשך נפרד 48300.1.4  אנגלית - גיל הרך א גב' שי בתיה
מועד א28/01/2019כ"ב שבט17:30
חינוך מיוחד בוגרות 65001.1.1  מיצוי יכולות של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים א גב' שטרנפלד חדוה
מועד א04/02/2019כ"ט שבט17:00
חינוך מיוחד בוגרות 65001.2.1  אבחונים בשפה הדבורה א גב' רז יעל
מועד א28/01/2019כ"ב שבט15:00
חינוך מיוחד בוגרות 65014.1.1  קשיי כתיבה א גב' קושניר חיה
מועד א28/01/2019כ"ב שבט09:00
חינוך מיוחד בוגרות 65027.1.1  דחייה חברתית א גב' הניג טובה
מועד א28/01/2019כ"ב שבט11:00
חינוך מיוחד בוגרות 65027.2.1  התפתחות רגשית וחברתית בח"מ א גב' שטסמן חנה
מועד א28/01/2019כ"ב שבט13:00
חינוך מיוחד בוגרות 65045.1.1  עיצוב התנהגות בחינוך המיוחד א גב' ארביב ורד
מועד א04/02/2019כ"ט שבט15:00
חינוך מיוחד בוגרות 65089.1.1  היחיד במערכת המשפחתית א גב' קומר שרה
מועד א04/02/2019כ"ט שבט17:00
חינוך מיוחד בוגרות 65091.1.1  C.B.T א גב' קרפוך מרים
 הגשת עבודה
חינוך מיוחד בוגרות 65100.1.1  יישומי מחשב בחינוך המיוחד א גב' לב ארי נחמה
 הגשת עבודה
לימודי המשך - קודש 96048.1.4  כתיבה אקדמית חינוך מיוחד א גב' אגסי ליבי
 הגשת עבודה
לימודי המשך - קודש 96200.1.1  אנגלית חינוך מיוחד ש גב' כוכב רחל
מועד א28/01/2019כ"ב שבט11:00
לימודי המשך - קודש 96200.1.2  אנגלית חינוך מיוחד ש גב' סגל מרב
מועד א28/01/2019כ"ב שבט11:00
לימודי המשך - קודש 96200.1.3  אנגלית אקדמית גיהר ש גב' רוזנס יהודית
מועד א28/01/2019כ"ב שבט11:00
לימודי המשך - קודש 96200.1.4  אנגלית אקדמית קודש ש גב' אדלר שירה
מועד א28/01/2019כ"ב שבט11:00
לימודי המשך - קודש 96200.1.5  אנגלית אקדמית קודש ש גב' דומב מלכה
מועד א28/01/2019כ"ב שבט11:00
לימודי המשך - קודש 96400.1.1  אנליזה 1  א ד"ר רכס שולמית
מועד א03/02/2019כ"ח שבט10:00
לימודי המשך - קודש 96401.1.1  אלגברה לינארית 1 א גב' ספייער דבורה
מועד א27/01/2019כ"א שבט10:00
לימודי המשך - קודש 96407.1.1  נושאים בתורת המספרים א גב' פוזניק פייגא
מועד א10/02/2019ה' אדר א'10:00
לימודי המשך - קודש 96410.1.1  חשבון אינפיניטיסימלי 2 א ד"ר רכס שולמית
מועד א03/02/2019כ"ח שבט10:00
לימודי המשך - קודש 96413.1.1  מרחבים מטריים א ד"ר רוזנטל מלכה
מועד א10/02/2019ה' אדר א'10:00
לימודי המשך - קודש 96423.1.1  מבנים אלגבריים א ד"ר בלאק שרה
מועד א27/01/2019כ"א שבט10:00 104
לימודי המשך - קודש 96500.1.1  מתמטיקה דיסקרטית למדעי המחשב א גב' נפחא רחל
מועד א12/02/2019ז' אדר א'16:30
לימודי המשך - קודש 96511.1.1  מ. הפעלה מהדור החדש א מר קרצ'ין יורם
מועד א05/02/2019ל' שבט16:30
לימודי המשך - קודש 96513.1.1  מסדי נתונים א גב' קורוב שולמית
מועד א12/02/2019ז' אדר א'16:30
לימודי המשך - קודש 96523.1.1  הסתברות א ד"ר רוזנטל מלכה
מועד א05/02/2019ל' שבט16:30
לימודי המשך - קודש 96641.1.1  משך חכמה א גב' גולדשטיין שפרה
מועד א28/01/2019כ"ב שבט09:00
לימודי המשך - קודש 96663.1.1  תרגיל רש"י א גב' קופרמן חוה
מועד א28/01/2019כ"ב שבט09:00
לימודי המשך - קודש 96664.1.1  מסילת ישרים א הרב שפירא אריה
מועד א28/01/2019כ"ב שבט13:00
לימודי המשך - קודש 96664.2.1  מסילת ישרים א הרב שפירא אריה
מועד א28/01/2019כ"ב שבט13:00
לימודי המשך - קודש 96820.1.1  העשרה אינסטרומנטלית א גב' לב ארי נחמה
מועד א04/02/2019כ"ט שבט12:00
לימודי המשך - קודש 96857.1.1  למידה יוצרת א גב' הורוביץ מרים
מועד א28/01/2019כ"ב שבט09:00
לימודי המשך - קודש 96858.1.1  היחיד במערכת המשפחתית והחינוכית א גב' קומר שרה
מועד א04/02/2019כ"ט שבט17:00
לימודי המשך - קודש 96860.1.1  כלים ומיומנויות לטיפול רגשי בגיה"ר א  פרלמן נאוה
 הגשת עבודה
לימודי המשך - קודש 96867.1.1  בניית העצמה אצל ילדים א גב' ארביב ורד
 הגשת עבודה
לימודי המשך - קודש 96869.1.1  הוראת ספרות ילדים לאוכלוסיות מגוונות א  ליברמן עדנה
מועד א28/01/2019כ"ב שבט13:00

טופס פניה - צור קשר

תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
קורסים לפיתוח מקצועי
אופק חדש/עוז לתמורה/מורים בשבתון
קורסי חונכים ומלווים
אודות היחידה
התמחות סטאז'
קורסי חונכים ומלווים
מחקר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

פקס

02-6750917

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2018

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים