לוגו מכללה ירושלים

לוח מבחנים - תש"פ


רשימת מבחנים

שימו לב:
מועדי המבחנים מעודכנים לתאריך 26/05/2020 18:55:54
לוח המבחנים עלול להשתנות. נא להתעדכן באופן סדיר.
הדפסה
שם החוג מספר קורס שם הקורס סמסטר / שנתי סמ' מרצה מועד מגדר תאריך שעה כיתה
בית ספר להשתלמויות 29009.6.1  מרתון אמנות - 100 שעות בחנוכה - שבתון א  ט.נ.
 הגשת עבודה
חינוך מיוחד - לימודי המשך 65001.3.1  מיצוי יכולות של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים א גב' שטרנפלד חדוה
מועד א10/02/2020ט"ו שבט09:00 105, 109
מועד ב08/06/2020ט"ז סיון12:00 821
חינוך מיוחד - לימודי המשך 65028.1.1  הפרעות התנהגות א גב' סגל מרב
מועד א17/02/2020כ"ב שבט12:00 301, 303
מועד ב08/06/2020ט"ז סיון12:00 821
חינוך מיוחד - לימודי המשך 65045.1.1  שינוי מבט יוצר מהפך א גב' ארביב ורד
מועד א17/02/2020כ"ב שבט12:00 101, 102
חינוך מיוחד - לימודי המשך 65054.1.1  עבודה מעשית -שינוי מסלול א גב' ניסן אביבה
 הגשת עבודה
חינוך מיוחד - לימודי המשך 65055.2.1  סמינר דידקטי -שינוי מסלול א גב' ניסן אביבה
 הגשת עבודה
חינוך מיוחד - לימודי המשך 65072.1.1  החינוך המיוחד בראי ההלכה א הרב מאור זאב
מועד א10/02/2020ט"ו שבט09:00 301, 303
מועד ב08/06/2020ט"ז סיון12:00 821
חינוך מיוחד - לימודי המשך 65105.1.1  עיבוד מידע חושי מתאוריה למעשה א גב' אסיאג נעמה
 הגשת עבודה
חינוך מיוחד - לימודי המשך 65105.1.2  עיבוד מידע חושי מתאוריה למעשה א גב' אסיאג נעמה
 הגשת עבודה
לימודי המשך - נשים 96039.1.1  נשים בתנ"ך א גב' קופרמן חוה
 הגשת עבודה
לימודי המשך - נשים 96048.1.1  אורינות אקדמית יהדות א גב' האיתן יונה
 הגשת עבודה
לימודי המשך - נשים 96048.1.2  אורינות אקדמית חינוך מיוחד א גב' שטסמן חנה
 הגשת עבודה
לימודי המשך - נשים 96048.1.3  אורינות אקדמית גיל הרך א גב' רוס שרה
 הגשת עבודה
לימודי המשך - נשים 96048.1.4  אורינות אקדמית מחר א ד"ר חבשוש שרה
 הגשת עבודה
לימודי המשך - נשים 96048.1.5  אורינות אקדמית חינוך מיוחד א ד"ר חבשוש שרה
 הגשת עבודה
לימודי המשך - נשים 96048.1.6  אורינות אקדמית חינוך מיוחד א גב' שטסמן חנה
 הגשת עבודה
לימודי המשך - נשים 96048.1.7  אורינות אקדמית יהדות א גב' האיתן יונה
 הגשת עבודה
לימודי המשך - נשים 96200.1.1  אנגלית אקדמית יהדות ש גב' דומב מלכה
מועד א17/02/2020כ"ב שבט09:00 302, 405
מועד ב01/06/2020ט' סיון12:00 821
לימודי המשך - נשים 96200.1.2  אנגלית אקדמית חינוך מיוחד ש גב' כוכב רחל
מועד א17/02/2020כ"ב שבט09:00 108, 109
מועד ב08/06/2020ט"ז סיון14:00 821
לימודי המשך - נשים 96200.1.3  אנגלית אקדמית גיל הרך ש גב' רוזנס יהודית
מועד א17/02/2020כ"ב שבט09:00 104, 107
מועד ב22/06/2020ל' סיון12:00 821
לימודי המשך - נשים 96200.1.4  אנגלית אקדמית חינוך מיוחד ש גב' רוזנס יהודית
מועד א17/02/2020כ"ב שבט09:00 101, 102
מועד ב08/06/2020ט"ז סיון14:00 821
לימודי המשך - נשים 96200.1.5  אנגלית אקדמית יהדות ש גב' דדון עידית
מועד א17/02/2020כ"ב שבט09:00 623, 624
מועד ב01/06/2020ט' סיון12:00 821
לימודי המשך - נשים 96200.1.6  אנגלית אקדמית חינוך מיוחד ש גב' כהן חיה
מועד א17/02/2020כ"ב שבט09:00 301, 303
מועד ב08/06/2020ט"ז סיון14:00 821
לימודי המשך - נשים 96400.1.1  אנליזה 1  א ד"ר רכס שולמית
מועד א01/03/2020ה' אדר10:00 105
מועד ב09/06/2020י"ז סיון16:00 821
לימודי המשך - נשים 96401.1.1  אלגברה לינארית 1 א גב' ספייער דבורה
מועד א08/03/2020י"ב אדר10:00 105
מועד ב16/06/2020כ"ד סיון16:00 821
לימודי המשך - נשים 96407.1.1  נושאים בתורת המספרים א גב' פוזניק פייגא
מועד א23/02/2020כ"ח שבט09:30 105
מועד ב26/05/2020ג' סיון16:00 821
לימודי המשך - נשים 96410.1.1  חשבון אינפיניטיסימלי 2 א ד"ר רכס שולמית
מועד א01/03/2020ה' אדר10:00 104, 107
מועד ב09/06/2020י"ז סיון16:00 821
לימודי המשך - נשים 96413.1.1  מרחבים מטריים א ד"ר רוזנטל מלכה
מועד א08/03/2020י"ב אדר10:00 104, 107
מועד ב16/06/2020כ"ד סיון16:00 821
לימודי המשך - נשים 96423.1.1  מבנים אלגבריים א גב' פוזניק פייגא
מועד א23/02/2020כ"ח שבט09:30 104, 107
מועד ב26/05/2020ג' סיון16:00 821
לימודי המשך - נשים 96500.1.1  מתמטיקה דיסקרטית למדעי המחשב א גב' נפחא רחל
מועד א18/02/2020כ"ג שבט16:30 705
לימודי המשך - נשים 96500.2.1  מתמטיקה דיסקרטית למדעי המחשב א גב' נפחא רחל
מועד א18/02/2020כ"ג שבט16:30 705
לימודי המשך - נשים 96511.1.1  מ. הפעלה מהדור החדש א מר קרצ'ין יורם
מועד א11/02/2020ט"ז שבט16:30 605
לימודי המשך - נשים 96513.1.1  מסדי נתונים א גב' קורוב שולמית
מועד א11/02/2020ט"ז שבט16:30 302
לימודי המשך - נשים 96524.1.1  קומבינטוריקה א גב' נפחא רחל
מועד א18/02/2020כ"ג שבט16:30 623
לימודי המשך - נשים 96617.1.1  פסיכופתולוגיה א גב' קומר שרה
מועד א10/02/2020ט"ו שבט09:00 104, 107
מועד ב08/06/2020ט"ז סיון10:00 821
לימודי המשך - נשים 96617.1.2  פסיכופתולוגיה א גב' קומר שרה
מועד א10/02/2020ט"ו שבט09:00 108
מועד ב08/06/2020ט"ז סיון10:00 821
לימודי המשך - נשים 96641.1.1  משך חכמה א גב' גולדשטיין שפרה
מועד א10/02/2020ט"ו שבט12:00 101, 104
מועד ב01/06/2020ט' סיון10:00 301
לימודי המשך - נשים 96647.1.1  שיטות מחקר א גב' שדיאור אסתר
מועד א10/02/2020ט"ו שבט12:00 107, 108
מועד ב22/06/2020ל' סיון12:00 821
לימודי המשך - נשים 96654.2.1  סוגיות בחינוך לאור התפתחות ההלכה א הרב נחומברג רפאל
 הגשת עבודה
לימודי המשך - נשים 96672.1.1  פרשת השבוע בראי החסידות א הרב ד"ר שור אליעזר
 הגשת עבודה
לימודי המשך - נשים 96674.1.1  חנוך לנער ע"פ דרכו א  פרלמן נאוה
מועד א17/02/2020כ"ב שבט12:00 104, 107
מועד ב08/06/2020ט"ז סיון12:00 821
לימודי המשך - נשים 96676.1.1  המרחב המשחקי ככלי להתפתחות אישית ולדיאלוג א גב' נבו צופיה
 הגשת עבודה
לימודי המשך - נשים 96677.1.1  תובנות בתושבע"פ בדברים ובמשנת הרע"ס א הרב בן לולו יוסף
מועד א10/02/2020ט"ו שבט12:00 102, 109
מועד ב01/06/2020ט' סיון10:00 301
לימודי המשך - נשים 96820.1.1  תיאורית ההשתנות הקוגנטיבית המבנית א גב' לב ארי נחמה
מועד א10/02/2020ט"ו שבט12:00 302, 303
מועד ב22/06/2020ל' סיון10:00 821
לימודי המשך - נשים 96834.1.1  כלים לקידום התקשורת הבלתי מילולית א גב' שטסמן חנה
מועד א10/02/2020ט"ו שבט09:00 101, 102
מועד ב22/06/2020ל' סיון12:00 821
לימודי המשך - נשים 96838.1.1  גישות חשיבה א גב' רוס שרה
 הגשת עבודה
לימודי המשך - נשים 96867.1.1  בניית העצמה אצל ילדים עם בעיות התנהגות א גב' ארביב ורד
מועד א24/02/2020כ"ט שבט15:00 102, 104
מועד ב15/06/2020כ"ג סיון12:00 821
לימודי המשך - נשים 96868.1.1  מוכנות חושית, מוטורית וקוגניטיבית לכתיבה א גב' קושניר חיה
מועד א17/02/2020כ"ב שבט12:00 108, 109
מועד ב15/06/2020כ"ג סיון10:00 821
צור קשר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze
כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה
לדרכי הגעה >>
טלפון

02-6750911

עברית Francais English

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2020

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים