חיפוש

לוח מבחנים - תשע"ט
שימו לב:
מועדי המבחנים מעודכנים לתאריך 19/03/2019 18:47:38
לוח המבחנים עלול להשתנות. נא להתעדכן באופן סדיר.


הדפסה

מיין לפי:    
שם החוג מספר קורס שם הקורס סוג קורס סמ' מרצה מועד תאריך שעה כיתה
ביולוגיה - כימיה 40001.1.1  אימונולוגיה א ד"ר שטיינמץ אורית
מועד א23/01/2019י"ז שבט12:00 303
מועד ב10/03/2019ג' אדר ב'11:30 107
ביולוגיה - כימיה 40002.1.1  מבוא לאקולוגיה +סיורים א ד"ר בר-שי נעם
מועד א21/01/2019ט"ו שבט12:00 705
מועד ב10/03/2019ג' אדר ב'11:30 107
ביולוגיה - כימיה 40009.1.1  מבוא לבוטניקה +סיורים א ד"ר בר-שי נעם
מועד א23/01/2019י"ז שבט12:00 301
מועד ב17/03/2019י' אדר ב'11:30 304
ביולוגיה - כימיה 40010.1.1  מבוא לביולוגיה של התא א ד"ר בזק זיוה
מועד א30/01/2019כ"ד שבט12:00 303
מועד ב07/04/2019ב' ניסן11:30
ביולוגיה - כימיה 40018.1.1  מתמטיקה א ד"ר לבריק ולנטינה
מועד א21/01/2019ט"ו שבט13:00 303
מועד ב10/03/2019ג' אדר ב'11:30 107
ביולוגיה - כימיה 40018.2.1  מתמטיקה א ד"ר לבריק ולנטינה
 הגשת עבודה
ביולוגיה - כימיה 40019.1.1  סטטיסטיקה א ד"ר פנטילאט שרה
מועד א27/01/2019כ"א שבט12:00 515
מועד ב24/03/2019י"ז אדר ב'11:30 304
ביולוגיה - כימיה 40019.2.1  סטטיסטיקה א גב' שזיפי אלישבע
מועד א27/01/2019כ"א שבט12:00 406
מועד ב24/03/2019י"ז אדר ב'11:30 304
ביולוגיה - כימיה 40025.1.1  פיזיולוגיה של הורמונים ורביה א ד"ר פנטילאט שרה
מועד א30/01/2019כ"ד שבט12:00 503
מועד ב17/03/2019י' אדר ב'11:30 304
ביולוגיה - כימיה 40104.1.1  כימיה אורגנית הרצאה א ד"ר אפשטיין מלכה
מועד א29/01/2019כ"ג שבט12:00 401
מועד ב07/04/2019ב' ניסן11:30
ביולוגיה - כימיה 40111.1.1  כימיה כללית הרצאה א גב' פריימן נעמה
מועד א27/01/2019כ"א שבט12:00 304
מועד ב24/03/2019י"ז אדר ב'11:30 304
ביולוגיה - כימיה 40116.1.1  מבוא לקשר כימי א ד"ר מושכל נחמה
מועד א05/02/2019ל' שבט12:00 705
מועד ב07/04/2019ב' ניסן11:30
ביולוגיה - כימיה 40304.1.1  חשמל ומגנטיות א ד"ר בן דרור שמשון
מועד א23/01/2019י"ז שבט12:00 201
מועד ב17/03/2019י' אדר ב'11:30 304
ביולוגיה - כימיה 40901.1.1  אנגלית מדעית א ש גב' רוזיצקי ברכה
מועד א03/02/2019כ"ח שבט12:00 711
מועד ב08/04/2019ג' ניסן11:30
ביולוגיה - כימיה 40902.1.1  אנגלית מדעית ב ש גב' רוזיצקי ברכה
מועד א05/02/2019ל' שבט12:00 303
מועד ב08/04/2019ג' ניסן11:30

טופס פניה - צור קשר

תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
קורסים מתוקצבים
אופק חדש/עוז לתמורה/מורים בשבתון
קורסי חונכים ומלווים
אודות היחידה
התמחות סטאז'
קורסי חונכים ומלווים
מחקר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

פקס

02-6750917

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2018

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים