חיפוש

לוח מבחנים - תשע"ט
שימו לב:
מועדי המבחנים מעודכנים לתאריך 26/05/2019 18:51:26
לוח המבחנים עלול להשתנות. נא להתעדכן באופן סדיר.


הדפסה

מיין לפי:    
שם החוג מספר קורס שם הקורס סוג קורס סמ' מרצה מועד תאריך שעה כיתה
לימודי קודש 00069.2.1  סיומי הרמב"ם ב גב' גולדשטיין שפרה
מועד א24/06/2019כ"א סיון09:00 303
מועד ב28/07/2019כ"ה תמוז09:00
לימודי קודש 00070.1.1  כלי יקר על התורה - תנ"ך תושב"ע ש גב' גולדשטיין שפרה
מועד א02/07/2019כ"ט סיון09:00 303
מועד ב28/07/2019כ"ה תמוז09:00
לימודי קודש 00104.1.1  תרגיל רש"י ש גב' אסולין שרה
מועד א25/06/2019כ"ב סיון09:00 406
מועד ב28/07/2019כ"ה תמוז09:00
לימודי קודש 00104.1.2  תרגיל רש"י ש ד"ר מנדלקורן נורית
מועד א25/06/2019כ"ב סיון09:00 302
מועד ב28/07/2019כ"ה תמוז09:00
לימודי קודש 00105.1.1  תרגיל רמב"ן ש גב' אסולין שרה
מועד א01/07/2019כ"ח סיון09:00 303
מועד ב28/07/2019כ"ה תמוז09:00
לימודי קודש 00106.1.1  טעמי המקרא - לחוג תנ"ך תושב"ע ב ד"ר גרוס מיכאל
מועד א27/06/2019כ"ד סיון09:00 623
מועד ב01/08/2019כ"ט תמוז09:00
לימודי קודש 00108.1.1  סמינר בספרות ההלכה ש הרב לנדאו בנימין
מועד א03/07/2019ל' סיון09:00 401
מועד ב29/07/2019כ"ו תמוז09:00
לימודי קודש 00111.1.1  פרשנות התרגומים ש הרב פוזן יהונתן
מועד א23/06/2019כ' סיון09:00 403, 404, 405
מועד ב11/08/2019י' אב09:00
לימודי קודש 00116.1.1  סוגיות בספר בראשית ש גב' גולדשטיין שפרה
מועד א23/06/2019כ' סיון09:00 301, 302, 303
מועד ב28/07/2019כ"ה תמוז09:00
לימודי קודש 00116.1.2  סוגיות בספר בראשית ש גב' גולדשטיין שפרה
מועד א23/06/2019כ' סיון09:00 304, 305, 401
מועד ב28/07/2019כ"ה תמוז09:00
לימודי קודש 00118.1.1  פרשנות המקרא והוראתה-לתלמידות דו חוגי ש ד"ר רוזנווסר דבורה
מועד א16/06/2019י"ג סיון09:00 302, 304, 305
מועד ב04/08/2019ג' אב09:00
לימודי קודש 00118.2.1  פרשנות המקרא והוראתה ש ד"ר רוזנווסר דבורה
מועד א16/06/2019י"ג סיון09:00 305
מועד ב04/08/2019ג' אב09:00
לימודי קודש 00128.2.1  נושאים מרכזיים בנביאים האחרונים ב הרב כרמל יוסף
מועד א24/06/2019כ"א סיון09:00 404, 405
מועד ב07/08/2019ו' אב09:00
לימודי קודש 00133.2.1  עזרא ונחמיה ב הרב מאלי יהודה
מועד א24/06/2019כ"א סיון09:00 406
מועד ב07/08/2019ו' אב09:00
לימודי קודש 00160.1.1  תקשוב בהוראת תנ"ך מחשבת ישראל ב גב' בלוך רינה
 הגשת עבודה
לימודי קודש 00202.1.1  הלכות שבת ש הרב לנדאו בנימין
מועד א12/06/2019ט' סיון09:00 406
מועד ב29/07/2019כ"ו תמוז09:00
לימודי קודש 00202.1.2  הלכות שבת ש הרב מאור זאב
מועד א12/06/2019ט' סיון09:00 301, 302
מועד ב29/07/2019כ"ו תמוז09:00
לימודי קודש 00202.1.3  הלכות שבת ש הרב מרגולין הדר
מועד א12/06/2019ט' סיון09:00 404, 405
מועד ב29/07/2019כ"ו תמוז09:00
לימודי קודש 00203.2.1  כשרות ב הרב מרגולין הדר
מועד א03/07/2019ל' סיון09:00 403, 404
מועד ב29/07/2019כ"ו תמוז09:00
לימודי קודש 00203.2.2  כשרות ב הרב מאור זאב
מועד א03/07/2019ל' סיון09:00 304, 305
מועד ב29/07/2019כ"ו תמוז09:00
לימודי קודש 00203.2.3  כשרות ב הרב לנדאו בנימין
מועד א03/07/2019ל' סיון09:00 405
מועד ב29/07/2019כ"ו תמוז09:00
לימודי קודש 00301.1.1  ספר מלכים - סוגיות נבחרות ש גב' קופרמן חוה
מועד א17/06/2019י"ד סיון09:00 404
מועד ב05/08/2019ד' אב09:00
לימודי קודש 00315.1.1  ספר שופטים ש גב' קופרמן חוה
מועד א13/06/2019י' סיון09:00 623, 624
מועד ב05/08/2019ד' אב09:00
לימודי קודש 00319.2.1  יונה,אשור וישראל ב הרב נחשון אברהם
מועד א19/06/2019ט"ז סיון09:00 305
מועד ב07/08/2019ו' אב09:00
לימודי קודש 00401.3.1  אגדות חז"ל ב ד"ר קרויטהמר גדעון
מועד א11/06/2019ח' סיון09:00 305
מועד ב05/08/2019ד' אב09:00
לימודי קודש 00411.1.2  "עיון במשנת ה"כוזרי ש ד"ר קרויטהמר גדעון
מועד א11/06/2019ח' סיון09:00 304
מועד ב05/08/2019ד' אב09:00
לימודי קודש 00423.1.1  מבוא למשנתו של "ר' צדוק" מלובלין ש הרב ד"ר שור אליעזר
 הגשת עבודה
לימודי קודש 00459.1.1  מחשבת הרמב"ם ש הרב אביחיל אלישב
מועד א24/06/2019כ"א סיון09:00 301
מועד ב07/08/2019ו' אב09:00
לימודי קודש 00462.1.1  החינוך לאור החסידות ש הרב ד"ר שור אליעזר
 הגשת עבודה
לימודי קודש 00506.3.1  אמונה והשתדלות ש הרב מאור זאב
מועד א16/06/2019י"ג סיון09:00 401
מועד ב29/07/2019כ"ו תמוז09:00
לימודי קודש 00535.1.1  יסודות באמונה ש הרבנית מגנס יפה
מועד א26/06/2019כ"ג סיון09:00 401, 403, 404
מועד ב06/08/2019ה' אב09:00
לימודי קודש 00535.1.2  יסודות באמונה ש הרבנית מגנס יפה
מועד א26/06/2019כ"ג סיון09:00 304, 305, 405
מועד ב06/08/2019ה' אב09:00
לימודי קודש 00536.1.1  דמויות בתנ"ך ש הרב מאלי יהודה
מועד א11/06/2019ח' סיון09:00 401, 403
מועד ב07/08/2019ו' אב09:00
לימודי קודש 00536.3.1  דמויות נשים בתנ"ך ב גב' קופרמן חוה
 הגשת עבודה
לימודי קודש 00540.1.1  ספר דברי הימים ב גב' הרץ תהלה
מועד א20/06/2019י"ז סיון09:00 826
מועד ב01/08/2019כ"ט תמוז09:00
לימודי קודש 00543.1.1  המהר"ל כפרשן המקרא ש הרב ד"ר גורפינקל אלי
 הגשת עבודה

טופס פניה - צור קשר

תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
מידע על התוכנית
אופק חדש/עוז לתמורה/מורים בשבתון
קורסים מתוקצבים
קורסי חונכים ומלווים
אודות היחידה
התמחות סטאז'
קורסי חונכים ומלווים
מחקר
גברים:
תנ"ך תושב"ע
נשים:
תנ"ך - מחשבת ישראל
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2018

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים