מנו"ף - מכללה ירושלים טל: 02-6750912 דוא"ל manof@michlalah.edu
הלכות אלול וסליחות.

מתכוננים לשנה חודשה- סיפורים ומאמרים אתר חב"ד.

אלול ראש השנה והימים הנוראים- מאגר חומרים, מכללת קיי.

א' תשרי – ראש השנה – מאגר חומרי למידה- "עופרים"- לגיל יסודי.

ג' תשרי- צום גדליה – אתר ישיבה.

ו' תשרי ה'תשע"ב - הרב חנן פורת, נפטר.

י' תשרי- יום כיפור- מנהגים ומצוות.

י' תשרי ה'תשל"ד- מלחמת יום כיפור - מצגת

ט"ו תשרי חג סוכות
מאגר חומרים וקישורים לסוכות- מכללת קיי.

דיני סוכות- אתר דעת.

סוכות ושמחת תורה.

נושא שנתי חמ"ד - הרב חיים דוד הלוי,
נדרשת הרשמה לאתר


נושא שנתי משרד החינוך - "שונות- האחר הוא האני", נדרשת הרשמה לאתר

חוברת מידע ונהלים מדידה והערכה- בית ספר יובלים- דוגמא

מדריך לעבודה מעשית בשעות פרטניות.

כלים שלובים- מדריך לעבודה בשעות פרטניות.

אוגדן לפיתוח חשיבה מריבית לכיתות א- ב.
קופסת הפחד והכוח- פעילות לפתיחת שנה.

אני מצפה שהשנה- פעילות לפתיחת שנה.

פעילות בנושא תקשורת בונה/ "שלום בית" בכיתה, עפ"י הסיפור "כעכים שרופים", מתוך עלון 'טיפ ממנו"ף' מספר 40.
לקראת שנה חדשה- מקבץ פעילויות לתחילת שנה

קובץ פעילויות לתחילת שנה (תיכון).

פתיחת שנת הלימודים חומרים והפעלות באתר מכללת קיי.

יסודי:
דגשים להוראת נושא חודש אלול – הרב עמירם אלבה.

מבצע תשרי כיתות א- ב – הרב חנניה מלכה.

חוברת לימוד לחג סוכות – הרב ערן גדות.

תיכון:
תוכנית לעידוד המוטיבציה ופיתוח המסוגלות.

יום כיפור כיום של שמחה- מערך שיעור.

חידון לסוכות- מצגת.
מי רוצה להיות מיליונר?
חידון מקוון לחג סוכות- הרב חיים קן.


קבלת השונה בחברה – כיתה א.

מהות ראש השנה- חידון מקוון- אתר אמי"ת.

הצעה לאסיפת הורים ראשונה.

מבחר עצות מועילות להורי מחוננים.

י"ג מידות של רחמים- לימוד הורים וילדים.
תקשוב בחינוך- הרב אלישע אבינר.

יחסי מורים- סטודנטים ואקלים בית הספר- ד"ר אלחנן בר לב.
דף מידע חיוני (חסוי).

תצפית שעון- בשיעור.
• אל תקבע יעדים שאין מאחוריהם תוכנית מעשית.

• הימנע מפעילויות שאינן מקדמות את יעדי בית הספר.

• הכל מתחיל בחזון ובקביעת תוכנית פעולה.

• הורים מזדהים עם מורה שיודע לאן הוא רוצה להצעיד את תלמידיו.

• הגדר מראש מטרה ותוצאה – על מנת להגיע ליעד.

• בדוק תמיד אם אינך הופך אמצעי למטרה.

כלי ניהול
תקנון בית הספר- שייקה שפירא, מתוך עלון 'טיפ ממנו"ף' מספר 45.

מאמר ניהולי:
"היי אנחנו, בכלל לא בכיוון הנכון" - ד"ר יורם הרפז.

שאלות לדיון בצוות הנהלה:
סדנא לאיתור צרכים – מתוך עלון 'טיפ ממנו"ף 'מספר 43.

שעת מנהל:
תכנון וארגון זמן עפ"י הסיפור ארוך וקצר, מהיר ואיטי. אתר ילקוט המנהל.
המסע שלי- סדנא לחדר מורים לתחילת שנה.

הדרך שלי- פעילות לקביעת תוכנית עבודה (מתאים גם לקביעת יעדים עם סטודנטים).
חוזר מנכ"ל תשס"ד(4)א

נציגות הורים בבית הספר.
סרטונים מקוטלגים לפי נושאים חינוכיים שונים באתר ילקוט המנהל.
שכרם של עובדי הוראה ממלאי מקום.

קרן למורים במצוקה.
מגוון קורסים במכללה ירושלים לעובדי הוראה, עפ"י "אופק חדש" ו"עוז לתמורה".לכל תלמיד יש תפקיד | בית ספר – אזורי גוש עציון
פרויקט זה מתבצע כבר מספר שנים בבית הספר האזורי ממ"ד תורני בגוש עציון. היוזמה של הפרויקט "לכל תלמיד יש תפקיד" באה כתוצאה מצרכים חברתיים סמויים שלא תמיד נראים וגלויים בעבודתנו החינוכית. בעבודתנו אנו שואפים לכך שכל תלמיד, ללא קשר להישגיו הלימודים, ימצא את מקומו המתאים מבחינה חברתית, בהיותו שותף, מקבל אחריות ותורם מכישוריו האחרים לחברה אליה הוא שייך. ואכן תלמיד המרגיל עצמו לתת ולתרום למען הכלל, ירגיש שייכות לקבוצה, ירגיש שתדמיתו חיובית,
והחברה תכיר בערכו. זאת ועוד, מעורבות של תלמיד בנעשה בבית הספר משפרת את התקשורת ויחסו האוהד והחיובי למורים ולבית הספר, דבר אשר עשוי לתרום גם לתקשורת ההדדית בין בית הספר לתלמיד הפרויקט "לכל תלמיד יש תפקיד" עשוי להיות כלי נוסף להשגת יעדים אלה. תפקידים כיתתיים: מוצעות בזה דוגמאות לתפקידים כיתתיים אשר ניתן להאציל על כלל תלמידי הכתה. כל תלמיד לפי בחירתו או בהכוונת המחנך. אחראי ברכונים, אחראי ארון ספרים, מדפים, אחראי גניזה, אחראי גמ"ח מכשירי כתיבה, אחראי מחשבים, אחראי הלכה יומית, אחראי על יומן הכיתה, אחראי על סדר וארגון הכיתה, סדרן תורני הכיתה, אחראי חלונות, כסאות, חשמל בסוף היום,
אחראי עציצים, אחראי על פינות לימודיות, שיעורי בית לסטודנטים חולים, אחראי קופת צדקה, ביקור חולים, וועדת אירועים, גזבר כיתה, גבאי כיתתי, פינת השבת, אבידה, אחראי גירים ולוח, אחראי על משחקי הכיתה, ועדת כיתה, מזכיר כיתה, לוח "מה דעתך?", אחראי למסיבות עונג שבת, מכתבים ל"מערכת", אחראי על ליגת ספורט כיתתית, גמ"ח לציוד כיתתי, סריקה ביטחונית, ספריה תורנית כיתתית, פינת אקטואליה, עיתון כיתה, פינת ימי הולדת, פינת הלכה יומית, פינת תקשורת, פינת תחביבים, קישוט הכיתה, פתגם השבוע, דואר פנימי, נאמן אחזקה, פינת תחביבים, פינת תקשורת, פתגם השבוע, קישוט, תחזוקה.
מורים המעוניינים לקבל ישירות את הילקוט המצ"ב, נא לשלוח מייל למנו"ף manof@michlalah.edu