מנו"ף - מכללה ירושלים טל: 02-6750912 דוא"ל manof@michlalah.edu
כ"א אדר ה'תקמ"ז
רבי אלימלך מליז'נסק - "הנעם אלימלך", ממייסדי החסידות, נפטר.

כ"ו אדר ה'תרי"ט
שלום עליכם, סופר יהודי, נולד.

א' ניסן ב'תמ"ט
הוקם המשכן - אתר בית המקדש.

א' ניסן ה'תקל"ב
רבי נחמן מברסלב, נולד.

ו' ניסן ה'תרמ"ה
הרב אריה לוין, רב האסירים, נולד - סרטון (נפטר בט' ניסן).

י' ניסן ב'תפ"ח
מרים הנביאה אחות משה רבנו, נפטרה.

י"א ניסן ה'תרס"ב
הרב מנחם מנדל שניאורסון "הרבי מליובאוויטש" - חב"ד, נולד.

י"א ניסן ה'ש"ץ
רבי ישעיה הלוי הורוביץ, השל"ה הקדוש, נפטר.

י"א ניסן ה"ל
רבי משה בן נחמן, הרמב"ן, מגדולי הראשונים וחכמי ספרד במאה ה12, נפטר.

י"ג ניסן ה' של"ה
רבי יוסף קארו, מחבר השולחן ערוך, נפטר.

י"ד ניסן ד'תתצ"ח
רבי משה בן מימון - הרמב"ם - פוסק הלכה, מדען ורופא, מחשובי הפילוסופים בימי הביניים, נולד.

י"ד ניסן ה'תש"ג
החל מרד גטו ורשה.

ט"ו ניסן - חג הפסח
פסח - חומרים וקישורים בנושא פסח - מכללת קיי.

פסח - חומרים ומטלות כתיבה - "עופרים".

פסח - לומדים על פסח - אתר ללמוד וללמד.

פסח - הלכות מנהגים ועוד - אתר ישיבה.

פסח - מצגות בנושא פסח - מרכז הדרכה מקוון.

פסח - פעילויות, דפי צביעה משחקים ועוד, גיל הרך.

פסח - פעילויות ועוד - מרכזיה חינוכית, אתר ילדים בסיכוי.

ט"ז ניסן
תחילת "ספירת העומר"- מאמרים מנהגים וסיפורים- פורטל חב"ד בישראל.

חוברת בנושא – תפילה.

במה התקדמתי היום? משחק/ מצגת לספירת העומר בנושא עבודת המידות (קובץ גדול) הרב אביה אלבה.

ארבעה שבועות של לימוד בנושא מידות: לשון נקיה, איסור הרמת יד, לשון הרע ועין טובה. אתר רבני בתי הספר.

טקסים - "הטקס כאמצעי חינוכי ערכי" - חוברת פעילויות בנושא.
פעילות בנושא איחורים עפ"י הספור "מפקד אחד", מתוך עלון 'טיפ ממנו"ף' 41.

פעילות בין אדם לחברו עפ"י הסיפור "לחברתי האהובה", מתוך עלון 'טיפ ממנו"ף' 34.
מיומנויות לשיתוף פעולה - פעילות.

הסלמה בסכסוכים - פעילות.

חוברת הדרכה בנושא חינוך לבריאות – אתר פר"ח.
אסטרטגיות למידה.

הוראה מתקנת - חומרי למידה.

אתר ללימוד אנגלית - Learn to read

הנחלת הלשון - תרגילים מתוקשבים (לפי תוכנית הלימודים לעולי אתיופיה).

שבוע החמ"ד – חוברת היערכות.
"מתחברים לטוב" - להיות הורים בעידן אינטרנט - מצגת.

"התפקיד לחנך" - קטע קריאה והצעה לדיון במפגש עם הורים, מתוך עלון 'טיפ ממנו"ף' 43.
להיות מורה משפיע - חיים עמית, פסיכולוג חינוכי.
שאלון סוציוגמה – כלי מדידה למיפוי חברתי בכתה- ליאורה ברנע, מתוך עלון 'טיפ ממנו"ף' 42.

כלי בקרה - הערכה עצמית של שיעור - שייקה שפירא, מתוך עלון 'טיפ ממנו"ף' 41.
• תלמיד לא יזכור תמיד את מה שלמד. אבל, תמיד יזכור את המורה שהעצים, כיבד, עודד וריגש אותו.

• סטודנטים צריכים להרגיש, שיש להם השפעה על תהליכים חינוכיים וחברתיים המתרחשים בכיתה.

• סטודנטים זקוקים לזמן, על מנת לעבד ולהבין את שאלת המורה, לכן אל תמהר לפנות לתלמיד אחר.

• על המורה להימנע, מלקבל התנהגות טובה של תלמיד כדבר המובן מאליו. גם התנהגות טובה זקוקה לתחזוקה, דהיינו למילה טובה ולהערכה.
כלי ניהול-
"סיכום ביניים של שנת לימודים" - שייקה שפירא, מתוך עלון 'טיפ ממנו"ף' 43.

מאמר ניהולי:
משה רבנו כדגם מופתי למנהיגות מעצבת - ד"ר אבי צפרוני.

שאלות לדיון בצוות הנהלה:
"להיחלץ מהבקבוק" – עפ"י משל "הדבורים והזבובים" - ד"ר אורי בן נשר, מתוך עלון 'טיפ ממנו"ף' 44.

שעת מנהל
"פלמינג - סיפור אמיתי" - מתוך עלון 'טיפ ממנו"ף' 38.
טופס מיפוי כיתה עפ"י רמת הסיכון ככלי לטיפול.

הצעה לסדנא ודיון בנושא לקויות למידה עפ"י הסיפור "יש לי ילד היפראקטיבי", מתוך טיפ ממנו"ף 34.
תשס"ג/4(ב)

מניעת אלימות במשפחה – חובת היידוע.
סרטונים מקוטלגים לפי נושאים חינוכיים שונים באתר ילקוט המנהל.
רענון ועדכון נהלים מידע - סדר יום וכו'.

נוהל טיפול באירוע של פגיעת תלמיד בעובד הוראה.


בית ספר ימית קרית ים.
הורי הסטודנטים בבית הספר ימית בקרית ים הוזמנו לסדנה מיוחדת, שהכשירה אותם בנושא הכנת שיעורי בית.
מטרת הסדנה להדריך הורים כיצד ללוות את ילדיהם בהכנת שיעורי הבית וכיצד לסייע להם בהכנתם.
הסדנה התקיימה במתכונת של למידה חווייתית ולקחו בה חלק פעיל הורי הוועד המרכזי, צוות המורים והסטודנטים החברים במועצת הסטודנטים של ביה"ס.
המפגש הלימודי כלל עבודה בקבוצות מעורבות במטרה לגבש כללים והסכמות אשר יהוו בסיס לניסוח נהלים מדויקים בנושא זה.
פעילות זו היא חלק מתהליך מתמשך אשר החל עוד בשנה שעברה שם נטלו חלק הורים, כחלק מתהליך ההסמכה לקבלת תו האיכות.
(חדשות חיפה והצפון)
מורים המעוניינים לקבל ישירות את הילקוט המצ"ב, נא לשלוח מייל למנו"ף manof@michlalah.edu