מנו"ף - מכללה ירושלים טל: 02-6750912 דוא"ל manof@michlalah.edu, אתר ילקוט המנהל www.yalkut.com
א' בטבת ה'תס"ב

הרב יאיר חיים בכרך, מחשובי הרבנים בגרמניה במאה ה-17, מחבר שו"ת חוות יאיר, נפטר.


ד' בטבת ה'תרנ"א

רבי גרשון חנוך העניך ליינער, האדמו"ר השלישי של חסידות ראדזין, נודע כ"בעל התכלת" על שם יוזמתו החלוצית לחידוש השימוש בתכלת בציצית, נפטר.


ו' בטבת ה'תש"ט

מבצע חורב במלחמת העצמאות.


ו' בטבת ה'תש"י

הכנסת מעתיקה את מקום מושבה לירושלים.


ח' בטבת ה'תשכ"ח

הצוללת אח"י דקר יוצאת מנמל פורטסמות' שבאנגליה לנמל חיפה, הפלגה שבמהלכה אבדה הצוללת.


ט' בטבת

עזרא ונחמיה, מנהיגי שיבת ציון, נפטרו.


י' בטבת

צום עשרה בטבת.


יום הקדיש הכללי לזכר נספי השואה.


י' טבת ה'תר"ה

רבי נתן מברסלב תלמידו המובהק ומדפיס ספריו של רבי נחמן מברסלב, נפטר.


י"ז בטבת ה'תקס"ה

ר' יעקב קרנץ, המגיד מדובנא, נפטר.


י"ט טבת ה'תרס"ב

נוסדה הקרן הקיימת לישראל.


כ' טבת ד'תתקס"ה

רבי משה בן מימון (הרמב"ם) שנחשב לגדול הפוסקים וההוגים היהודים, נפטר.


כ' טבת ה'תר"מ

רבי יעקב אבוחצירא (אביר יעקב), מגדולי רבני מרוקו, סבו של הבבא סאלי, נפטר.


כ"א בטבת ה'תשמ"ג

נוסד הישוב נווה דקלים שהיה בגוש קטיף.


כ"ד בטבת ה'תקע"ג

רבי שניאור זלמן מלאדי (האדמו"ר הזקן), מייסד חסידות חב"ד ו"בעל התניא" ו"שולחן ערוך הרב", נפטר.


כ"ז בטבת ה'תרמ"ט

הרב שמשון רפאל הירש נפטר.


כ"ט טבת ה'תשס"ו

הרב יצחק כדורי, זקן המקובלים ,נפטר.


גיליונות נחמה ליבוביץ.

הצעות לספרי קריאה לתלמידים - הצעה לספר, אתר חמד ברשת.

מנהיג איש אשר רוח בו, על מנהיגות עם מרים פרץ, הקטלוג החינוכי, משרד החינוך.

מבחר דילמות לשיעורי דיון בדילמות, אתר מינהל חברה ונוער.

אני ועמי-על נתינה ומעורבות חברתית, אתר מינהל החינוך הדתי.

מערכי שיעור לבר/בת מצווה - בר מצווה -מילדות לבגרות בתקופת השואה, אתר יד ושם.

ייחודו של היחיד בחברה, פעילות לגיל הצעיר, אתר ילדים בסיכוי.
יסודי
כיתות א' ב', עשרה בטבת, אתר לב לדעת.

יסודי, חטיבה ותיכון
הבנת הנקרא, שיטה יעילה לתרגול הבנת הנקרא, אתר כיתה בפיתה.

הלכות נטילת ידיים, אמי"ת אתר הלכה.

תיכון
שיעור על ירושלים לעשרה בטבת.

יצירה מן המיצר, זהות יהודית באמנות בתקופת השואה.- יחידת לימוד בין תחומית: אמנות, היסטוריה, ספרות, אתר מכללה ירושלים.

משמעותו של עשרה בטבת, אתר לב לדעת.
תיכון
אקולוגיה - כיתות י"א י"ב, מצגת יחסי גומלין בין יצורים חיים, אתר מטח.

שיעור לעשרה בטבת, אתר אמי"ת.

יסודי
מתמטיקה -כיתות א', ב', הכרת מספרים דו ספרתיים, אתר המפמ"ר למתמטיקה.

הנדסה - כיתה ו', חלקי הפירמידה, אתר קישורן.
האם הורים צריכים לבקש סליחה מהילד?, אתר אש התורה.

איך לחנך ילדים לתפילה? הרב יוני לביא, אתר מילה טובה.

המתבגר משתנה-מה לעשות? אתר לב אבות.
מודל הכיתה ההפוכה, אתר מכון מופת.

שילוב משחקים בכיתה, אתר הגיע זמן חינוך.

על יצירת שיח מלב אל לב הרב דב זינגר, אתר לב לדעת.


דילמות ושאלות
התחדשנו! עדכנו את הקישור החדש לפורום
יש לכם שאלה? מעוניינים להתייעץ עם אנשי מקצוע ועמיתים?
היכנסו לפורום שלנו
  • הידע הוא כוח למי שנותן אותו, לא למי ששומר עליו.
  • בצע כל מעשה בחייך כאילו היה המעשה האחרון שלך.
  • אם ברצונך להרים מישהו- עליך לעמוד במקום גבוה יותר.

מאמר ניהולי:

הצלחות מפה ומשם, אתר אבני ראשה.

שאלות לדיון בצוות הנהלה:

והעמידו תלמידים הרבה? אתר מדרשת.
נוהל אישור היעדרות בשכר וללא שכר בשל נסיעה לחו"ל בחינוך הרשמי ובבעלויות.

סרטונים מקוטלגים לפי נושאים חינוכיים שונים באתר ילקוט המנהל.
המרכז ללימודי השואה

קורסים מקוונים
מחנך/ מורה הלכה
שלב בכל בוקר 30 שניות להוראת הלכה יומית בכתתך
להרשמה לקבלת ההלכה ישירות לדוא"ל, לחצו כאן
מורים המעוניינים לקבל ישירות את הילקוט המצ"ב, נא לשלוח מייל למנו"ף manof@michlalah.edu