עלון ילקוט למורה - מספר 10
מנו"ף - מכללה ירושלים טל: 02-6750912 דוא"ל manof@michlalah.edu, אתר ילקוט המנהל www.yalkut.com
חודש אדר
ב' בניסן ה'תר"פ

נפטר רבי שלום דובער שניאורסון ,אדמו"ר הרש"ב, האדמו"ר החמישי בשושלת חסידות חב"ד.


ד' בניסן ה'תש"ח

פורעים ערבים תקפו את שיירת הדסה.


ו' בניסן ה'תש"ט

החלה העלייה ההמונית של יהדות לוב לישראל.


ז' בניסן ה'רמ"ח

רבי עובדיה מברטנורא עלה לארץ ישראל.


ט' בניסן ה'תשכ"ט

נפטר הרב אריה לוין - משגיח ירושלמי, כונה אבי האסירים.


י' בניסן ה'תשס"ג

נפטר הרב שלום משאש, רבה הראשי של ירושלים..


י"א בניסן ה'ל'

נפטר רבי משה בן נחמן, הרמב"ן.


י"א בניסן ה'ש"ץ

נפטר השל"ה הקדוש, מגדולי רבני אשכנז במאה ה-17.


י"ג בניסן ה'של"ה

נפטר רבי יוסף קארו, מגדולי הפוסקים מחבר השולחן ערוך, כסף משנה והבית יוסף.


י"ג בניסן ה'תרכ"ו

נפטר רבי מנחם מנדל שניאורסון, בעל הצמח צדק.


י"ד בניסן – ערב פסח

הלכות ומנהגי ערב פסח, אתר ישיבה.


תענית בכורות.


ט"ו בניסן - חג הפסח

הלכות פסח, אתר ישיבה.


הלכות פסח, מכון הלכה ברורה.


ט"ו בניסן ה'תשע"ה

נפטר הרב שמואל הלוי וואזנר, מחשובי פוסקי ההלכה.


י"ט בניסן ה'תש"ט

נפטר הרב מאיר בר-אילן, מראשי ומנהיגי תנועת המזרחי והציונית הדתית.


כ"ג בניסן ה'תש"ג

עליית כפר עציון להרי חברון.


כ"ה בניסן ה'תשכ"א

משפט אייכמן נפתח בירושלים.


ל' בניסן ה'ש"פ

נפטר רבי חיים ויטאל, תלמידו המובהק ומפיץ תורתו של האר"י בעולם.


קורס הכשרת מדריכים לפולין היהודית
מומלצים
אתר ילקוט המנהל

ציר זמן יהודי-קיצור תולדות עם ישראל, אתר עודידע

שם עולם, מכון שואה ואמונה לחינוך, תיעוד ומחקר.
שעת מחנך

לצאת ממצרים עד עולם, אתר מינהל חברה ונוער.

עשר המכות, אתר לב לדעת.

אושוויץ-בירקנאו: כך זה נראה היום.

סרטון: סיפורם של שני אחים יתומים וספר תנ"ך ששרדו את השואה, הרב לאו.

כיצד עומדים להתפלל, מינהל חברה ונוער.

נתינה במסגרת המשפחה בחיבור לחג הפסח, משרד החינוך.

שיעורים וחומרי למידה

הסטוריה
אנטישמיות, אתר לב לדעת.

מדעים
סודות הבקרה, אתר מורי הביולוגיה.

חשבון
בעיות מילוליות כפל עד 30, אתר תרגולון.

חינוך גופני
מרוץ שליחים, אתר המכללה האקדמית בוינגייט.

כישורי חיים
הכרות עם עצמי במעבר ובשינוי, אתר שפ"ינט.

פסח
חידון פסח: מספרים בהגדה ובליל הסדר, אתר זמרת החינוך.
מתוקשבים

חשבון
מצגת: חידות לפסח, אתר בי"ס רננים.

הסטוריה
מצגת: מרד בר כוכבא, אתר כאן לומדים.

חלל
משפחות כוכבי הלכת, אתר מט"ח.

כישורי שפה
מילות שאלה, אתר מט"ח.

גיאוגרפיה
מילות שאלה, אתר מט"ח.מפת העולם, תופעות טבע מיוחדות, גאוגרפיה ופיתוח הסביבה.

זהירות בדרכים
עצמאים בשטח, המינהל הפדגוגי.

הורים

זמן עם המשפחה, אתר בית חב"ד.

סרטון סימולציה: שיח מורה עם הורים, בי"ס לחינוך אונ' בר אילן.
בעיניים בוחנות

חב"ד.אז למה בעצם מנהלים מתעלמים מרעיונות של עובדים? מתודיקה.


פורום מנוף

היכנסו לפורומים שלנו:


דילמות ושאלות

יש לכם שאלה? מעוניינים להתייעץ עם אנשי מקצוע ועמיתים?

מידענות

זקוקים למידע? תוכלו להפנות את בקשתכם למידענית שלנו.
טיפים
  • האצלת סמכויות גרועה מתרחשת כאשר נושא חוזר אליך לסיום הטיפול.
  • האצלת סמכויות חוסכת זמן ומשפרת את תפקוד המערכת.
  • אל תנסה לעשות הכל לבדך, אם תעשה הכל - תישאר ללא הכל.
  • עבוד לפי סדר עדיפויות; חשוב ודחוף, חשוב, חשוב ולא דחוף, לא חשוב ולא דחוף.
מדור הנהלה

מאמר ניהולי:

דגמי מעורבות הורים בחינוך.

שאלות לדיון בצוות ההנהלה

התמרורים שלנו כצוות, אתר סגול.

עלון טיפ ממנוף
תזכורן מנוף
חוזר מנכל
מנחה ופורמט לכתיבה ולעריכה של תיק נתונים ושטח ביטחון וחירום מוסדי

TV מנוף
סרטונים מקוטלגים לפי נושאים חינוכיים שונים באתר ילקוט המנהל.
פיתוח מקצועי
קורסים לפיתוח מקצועי

לימודי אימון (קואצ'ינג) בדגש תורני
הלכה יומית
מחנך/ מורה הלכה
שלב בכל בוקר 30 שניות להוראת הלכה יומית בכתתך
להרשמה לקבלת ההלכה ישירות לדוא"ל, לחצו כאן


טיפ חודשי
מורים המעוניינים לקבל ישירות את הילקוט המצ"ב, נא לשלוח מייל למנו"ף manof@michlalah.edu