''עשות ספרים הרבה''

הרב מאיר מיארה מהצוות הבכיר במכללה ומנהל ''מכון קופרמן'' הוציא בחודש האחרון את ספרו השביעי.
הספר ''עריכת המשנה התוספתא והתלמוד'' יצא ב500 עמודים, אחרי מחקרים רבים וידע אישי של המחבר הידוע במומחיותו בנושא.

מתוך סקירה על הספר החדש:
מפעלו הגדול של רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, בנוסף להיותו מנהיג האומה, היה איסוף ומיון של כל קובצי ההלכה של התנאים שהיו לפניו. מתוכם ניפה וברר את ששה סדרי משנה שלפנינו. רבי בראש בית ועדו ערך את קובצי ההלכות, ולמרות האיסור לכתוב תושבע''פ, הוא כמנהיג גדול צופה דורות, ערך ולפי הצורך גם ניסח, כתב וחתם, והנחילנו את המשנה כקובץ הלכה סגור.