מצמיחה אישית למנהיגות ציבורית

בימים אלה כאשר השיח הציבורי בנוגע לניצולי השואה עוסק ברובו בחובת המדינה לסייע לניצולי השואה, שעוד נותרו עמנו, לסיים את חייהם בכבוד הראוי להם, החליט המרכז ללימודי השואה
במכללה לכבד אותם בדרך נוספת.
השתלמות הקיץ שהפכה למסורת רבת שנים ומושכת אליה מאות משתתפים מכל רחבי הקשת הציבורית, עסקה השנה בהוקרת התרומה של ניצולי השואה לבניין הארץ.
בהשתלמות נטלו חלק ניצולי שואה שתרמו ,כל אחד מהם בתחומו, לשיקום העם היהודי לאחר השואה לצמיחתו ולהתעצמותו.
בין הניצולים שכבדו את הכנס בנוכחותם ובהרצאותיהם:
פרופ' בנימין גרוס, ד''ר יצחק ארד, מר רוני מאור, הצייר הידוע יהודה בקון, גב' רבקה פרידמן, מר בנימין דורון.
את ההשתלמות חתם מופע של שלוש אחיות לבית אלבוים - ברכה תור, לידיה לנקסנר וגלית שפר שהציגו את הסיפור המרתק שלהן כדור שני לשואה בחיפוש אחר קורות משפחת אביהם בעיירה שברשיין שבפולין.