צוות חשיבה בנושא ''הכשרת מורים במציאות טכנולוגית משתנה''

צוות החשיבה עוסק מזה מספר חודשים בנושא זה בתהליך הכנסתו למכללה. להלן משפטי רקע:

בעידן שבו אנו חיים, התקשוב הפך להיות גורם משמעותי בכל תחומי החיים, וכמובן גם בתחום החינוך.
מערכות החינוך בעולם מנסות לשלב את התקשוב בחינוך, ובוחנות את ההזדמנויות החדשות שהתקשוב מזמן להן. גם בישראל, הוכרזה תכנית לאומית להתאמת מערכת החינוך למאה ה-21, וחלק ניכר מהתוכנית מתייחס לתקשוב החינוך, ושילוב מושכל של כלים טכנולוגיים מתקדמים לצרכי הוראה ולמידה.

כמוסד מוביל ובעל חזון, המכללה, מאז היווסדה, הובילה פרויקטים חשובים בהכשרת מורים. כיום, המכללה רואה חשיבות עליונה בהכשרת הסטודנטים לשיטות הוראה חדשניות, הנדרשות בעידן שלנו. לצורך כך ההנהלה הקימה צוות חשיבה שיבחן את תהליך הכשרת המורים במציאות טכנולוגית משתנה, ויגיש הצעות מעשיות לתוכנית עבודה רב-שנתית במכללה.

עם צוות החשיבה נמנים: ד''ר צילה ארן, מר יוסי קליין, ד''ר שרה פנטילאט, גב' תמר שוורץ, גב' אסנת כהן וגב' מרים מרצבך.

בנוסף לעבודות חיפוש והכנה רבות, צוות החשיבה קיים מפגשים חודשיים לאורך שנת תשע''ד, חקר את הנושא והגה דרכים ופתרונות ישימים עבור המכללה.

בימים אלה, הצוות מגיש את מסקנותיו להנהלת המכללה במטרה להתחיל במספר פרויקטים כפיילוט עוד בשנת הלימודים תשע''ה.