ערכת קלפים חדשה לפעילות מונחית עם קבוצות לומדים בשנת השמיטה

החוג למשאבי למידה והסדנה הדידקטית במכללה הפיקו ערכת קלפים המבוססת על צילומים של הסטודנטיות בחוג, קלפים אלו מיועדים לפעילות מונחית עם קבוצות לומדים, ומתמקדת במושגים הקשורים לשנת השמיטה.
שנת השמיטה מזמנת לנו אתגר עמוק ורוחני. שנה זו מחייבת אותנו לעצור ולבחון מה מקומם של מושגים כמו קדושה, אחריות, נתינה וערבות הדדית בחיינו. השימוש בקלפים מאפשר התייחסות למושגים הקשורים לשמיטה מנקודת מבט אישית, חברתית ולאומית. דרך העבודה עם הקלפים ניתן להרחיב ולהעמיק את המשמעות הרעיונית של שנת השמיטה. הם מזמנים שיחה רפלקטיבית ולמידה משמעותית אודות מושגים אלו.

ניתן להוריד את סדרת הקלפים בכתובת הבאה:
http://www.michlala.edu/Productions/sadna/Cards/cards2.pdf