''לחיות וללמוד'' המרכז ללימודי השואה

המרכז ללימודי השואה הוציא לאור ספר ''לחיות וללמוד'' - החינוך היהודי בפולין ובליטא בתקופת השואה /קובץ תעודות. גיבורי ספר זה הם מורים וילדים מגטאות פולין וליטא: אלו שהמשיכו להאמין בצו ''ושננתם לבניך'' ו''והגדת לבנך'', ואלו שנפשם הצעירה צמאה לדעת ולתקווה שהעניקו השיעורים והפגישות. הם, כמו גם רבנים ומנהיגים שנטלו חלק במשימות החינוכיות, פעלו חרף האיסור המוחלט מצד הנאצים, ולמרות דלות האמצעים וקשיי הקיום, וזאת בהשראת הערכים הנטועים במורשת היהודית: צו הבחירה בחיים וצו ההתמסרות ללימוד. עורכת: לאה לנגלבן. ניתן לרכוש במשרדי המרכז ללימודי השואה במכללה, עלות הספר 50 ₪.
לכריכת הספר לחצו כאן