כנס אקדמי בינלאומי במכללה ירושלים

כנס פרד''ס: על גישות פרשניות למקורות היהדות לאורך הדורות

אנו מתכבדים להודיעכם כי לראשונה מכללה ירושלים תקיים כנס אקדמי בינלאומי.
הכנס יתקיים בימי שלישי ורביעי, כ''ח – כ''ט בשבט (18-17 בפברואר 2015)
בקמפוס של מכללה ירושלים, בית וגן
הרצאות הכנס יעסקו בגישות ובאפיונים פרשניים של טקסטים ורעיונות, הבאים לידי ביטוי ביצירה הספרותית של עם ישראל בתקופות ובהקשרים היסטוריים שונים למן ספרות חז''ל ועד לעת החדשה. הנחת היסוד של הכנס היא כי המעשה הפרשני עשוי לשקף תפיסות יסוד שונות; בכל דור נוצרים כלים חדשים אשר בכוחם לרענן את העיסוק היהודי במקורות המקודשים, ולהפיק מהן משמעויות חשובות ורלוונטיות לשאלות השעה.

הכנס פתוח לקהל הרחב והכניסה חופשית. הציבור מתבקש להירשם מראש.
הרשמה ופרטים אצל מרכזת הכנס גב' מרלין וניג במייל: michlalaj@gmail.com טל' 02-675-0919
התכנית לכנס מופיעה מצורפת להלן. וכן באתר המכללה: http://michlala.edu

בברכה,
ועדת הכנס
ד''ר אורה ויסקינד- אלפר יו''ר
הרב פרופ' כרמי הורוביץ
הרב ד''ר אברהם וולפיש
גב' מרלין וניג, מרכזת

להורדת תוכנית הכנסלהורדת רשימת המרצים בכנסלהורדת תקצירים