מנו''ף הוציא לאור ערכה בשם ''טיפה מנחל נובע''


הערכה מיועדת לשיעור מחנך ולדיונים צוותי מורים

מה בערכה?


מקבץ מתוך סיפורי רבי נחמן מברסלב ותלמידו רבי נתן מנמירוב, עם נקודות לדיון בישיבות צוות, שעת מחנך ובשעת מנהל.

מטרת הערכה:


הסיפור הנו כלי חינוכי, העוקף מחסומים והתנגדויות ומכשיר את השומע, להקשיב ולקבל את המסר הנמצא בו, ומסייע לרכישת נורמות חברתיות, כמו גם בסיפוריו של רבי נחמן ניתן למצוא מסרים, תהליכים העוברים על כל אחד ואחת מאיתנו ומתלמידינו, חיפוש הדרך, חיפוש ה''אני'', ביטחון בה' ובכוחות שנתן לנו ה' ועוד...

להורדת הערכה