דבר דיקנית הסטודנטיות - לקראת תקופת המבחנים

לך!
החל מיום א׳, י''ב שבט את נכנסת לתקופת מבחנים לסיכומו של סמסטר ברוך עשייה אישית וקבוצתית.
אני מברכת אותך, שהשתדלותך בליווי תפילה אישית לקב״ה, תצא מן הכוח אל הפועל - הצליחי בכל המבחנים.
המבחנים במכללה הם ענף מתוך מבחני החיים העומדים לפתחנו.
רצוי לאמץ שתי תובנות כדי לעמוד באתגרים:
א.אין עמל ללא תוצאות.
ב.אמונה שלימה וכנה, שאת עולה שלב נוסף לעבר שליחותך האישית.

השבוע נחוג את אי״ה את ט''ו בשבט, הגמרא בשבת לא׳ כותבת: ״אמר ריש לקיש: מאי דכתיב (ישעיהו, ל''ג) והיה אמונת עיתך חסן ישועות חכמת ודעת וגו׳ - אמונת - זה סדר, זרעים עיתך - סדר מועד..״. וזה לשון התוספות בגמרא: ״מפורש בירושלמי שמאמין בחי עולמים זורע״. האדם הזורע בעל אמונה הוא. הוא משקיע בזריעה מתוך אמונה, שזריעתו תניב פירות בעזרתו יתברך.
הסתכלי על המבחנים כנטיעות, שיניבו פרות.
זכרי, הבחינה האמיתית שלנו כעם ה׳ הינה השאיפה המתמדת לעלות בסולם הרוחני, ושכל מעשינו יהיו ישרים ומכוונים להגשמת שאיפה זו.
שלך
יפה מגנס