יש לנו נבחרת...

ברכות חמות לד''ר רעיה אלון, ראש החוג לחינוך מיוחד שזכתה במלגת פוסט-דוקטורט היוקרתי ממכון מופ''ת.
בחירתה של רעיה הביאה כבוד גדול למכללה ואנו מאחלים לה הצלחה רבה משימותיה בתקופת המלגה.

הנהלת המכללה הקצתה תקציב נכבד לעידוד המחקר בקרב חברי הסגל.
היחידה למחקר במכללה פרסמה קול קורא כדי לקבל הצעות מחקר מחברי הסגל.
אחרי קבלת הצעות המחקר נערכה תהליך קפדני של בחינות הצעות מחקר ראויות.

להלן חברי הסגל שזכו במענקי מחקר: ד''ר איזק יצחק, ד''ר אלון רעיה, גב' אלקובי אודליה, ד''ר ארן צילה, ד''ר גרינספלד חוה, ד''ר דויטש זיוה, ד''ר נבו אפרת, גב' שטיינמץ רבקה , ד''ר שקד חיים.