מיזם חינוכי חדשני- ״סיפור רב״ – מסע ערכי

בהנחיית הרבנית יפה מגנס (דיקנית הסטודנטיות), המסע ממשיך לנוע קדימה.

להלן מילות רקע על המיזם:

יצאנו לדרך עם מיזם חינוכי חדשני- ״סיפור רב״.
סטודנטיות נבחרות משנה ב׳ ו-ג׳ בצורה וולונטרית שותפות לבית - מדרש נראטיבי הדן בנושא: ״חינוך הבת המתבגרת בתקופה הפוסטמודרנית״.
הכלי בבית מדרש זה הינו הוראה נראטיבי. אנחנו מגיעות לתובנות מדהימות דרך הסיפור האישי של הסטודנטית, סיפור המוצג בכלים שונים. כל מפגש מלווה בלמידה טקסטואלית מעמיקה מעבר להתבוננות הפנימית. תתי הנושאים נבחרים על ידי הסטודנטיות, הכל חווים חוויה של שותפות ושל צמיחה. בעיצומו של מסע, גילינו שהשמיים הם הגבול!

ומה חושבות הסטודנטיות? (מבט נוסף)
במהלך הסדנא-שיח-נראטיבי בהנחיית הרבנית מגנס אנחנו נפגשות עם נושאים מהותיים המהווים חלק בלתי נפרד מהחיים. מפגש שכולו שיח פתוח ומאפשר. אני מרגישה שכל מפגש בונה עוד קומה בנפש, מעמיק ומעצים. עצם היותנו קבוצה אינטימית ומגוונת יוצר אינטראקציה מעניינת ומשתפת. אווירה נעימה ומשמחת את הלב. מתנהל שיח בריא בליווי למידה מעמיקה מתוך מבט של קודש, מבט נקי ואמיתי על המציאות. (הדר גוזי, סטודנטית שנה ב׳)