כנס מלמדים ות''תמדים השנתי

מנו''ף אירח במכללה את הכנס השנתי של מלמדים ותתמ''דים.
הכנס זכה להשתתפות מכובדת של מלמדים מכל רחבי הארץ, שבאו לשמוע הרצאות חשובות מפי רבנים ואישי חינוך.
''הצלחה בלימוד תורה מהי'' - הרב אוריאל עובדיה – מפקח ארצי על החינוך היסודי בחמ''ד.
''גישות מקוריות בהוראת המשנה והגמרא'' - הרב שבתי סבתו – ראש ישיבת מצפה יריחו.
''תורה שבעל פה- ביטוי של נשמתנו'' - הרב דוד חי הכהן – ראש מוסדות אורות התורה בת ים.
''החשיבות של לימוד המשנה'' – סרטון, הרב מרדכי אליהו זצ''ל.
קווים לדמותו של הרב אהרן ליכטנשטיין זצ''ל - הרב ד''ר אברהם ליפשיץ – ראש המנהל לחינוך הדתי.
''יעדים ומגמות בהוראת המשנה'' - הרב יהודה זולדן מפמ''ר תושב''ע והרב דוד עצמון – מפ''א תושב''ע.

בהמשך התחלקו המלמדים והמנהלים לסדנאות על-פי תפקידם.
המשתתפים יצאו מיום העיון עם כלים מעשיים להמשך עשייתם החינוכית.