ימי העיון בתנ''ך - בתקשורת

כתבה בערוץ שבע


כתבה באתר ''סרוגים''