ימי העיון בתנ''ך - בתקשורת
כתבה בערוץ שבע


כתבה באתר ''סרוגים''