לנגן מחוץ לחָמְשָה

החוג למוסיקה יזם פעילות חדשה למהלך השנה,

הפעילות תכלול

קורס העשרה בתחומי הניגון היהודי,

הלחנה, עיבוד ועמידה מול קהל

בהנחיית

אודהליה ברליןובהשתתפות

משה (מוסא) ברלין, דין - דין אביב

ואמנים אורחים נוספיםמיועד לתלמידות החוג למוסיקה במכללה.

>

לפלאייר