לנגן מחוץ לחָמְשָה


החוג למוסיקה יזם פעילות חדשה למהלך השנה

החוג למוסיקה יזם פעילות חדשה למהלך השנה,

הפעילות תכלול

קורס העשרה בתחומי הניגון היהודי,

הלחנה, עיבוד ועמידה מול קהל

בהנחיית

אודהליה ברליןובהשתתפות

משה (מוסא) ברלין, דין - דין אביב

ואמנים אורחים נוספיםמיועד לתלמידות החוג למוסיקה במכללה.

>

לפלאייר