קורסים מקוונים - מורים בשבתון

מנו''ף מציעה מגוון קורסים מקוונים אקדמאיים למורים, מנהלים ובעלי תפקידים. הקורסים מוכרים ל

שנת שבתון

.

ל

רשימת

הקורסים לחצו כאן


לפרטים:
מזכירות

מנו''ף


טלפונים: 02-6750912 | 02-6750751
דוא''ל: manof@macam.ac.il

להרשמה:
מזכירות

היחידה ללימודים מקוונים


טלפונים : 02-6750983
דוא''ל: tikshuv-jer@macam.ac.ilמועד אחרון לרישום קורסים סמסטר ב' – ז' שבט תשע''ו, 17.1.16 .