לומדים אצלנו...

במסגרת פעילות מנו''ף התקיים יום עיון לרכזות חברתיות בחינוך היסודי של המוכר שאינו רשמי אשר בפיקוחה של גב' תרצה יהודה.
ביום העיון אשר הונחה על ידי גב' אהובה רענן הוצגה בפני הרכזות החברתיות התוכנית המובילה בחינוך חברתי ''מפתח הלב'' אשר עברה התאמה למגזר החרדי
התוכנית מתמקדת בטיפוח ערכים חברתיים סביב מעגל השנה במסגרת שיעורי חינוך (שיתוף והשתתפות, שונות, ניהול קונפליקטים, נתינה, עבודה בצוות), וביישומם במעגלים חברתיים הולכים ומתרחבים
(מעגל קשרי פרט- קבוצה, מעגל החיים הכיתתי, מעגל החיים הבית ספרי ומעגל החיים היהודי), והיא כוללת בתוכנה סילבוסים, מערכי שיעור לדוגמא, עזרי למידה, משחקים ועוד...
את עקרונות התוכנית הנחות היסוד העומדות בבסיסה הציגה הגב' אורית צעירי רכזת תחום חינוך חברתי באגף לחינוך יסודי, לאחר מכן הגב' אהובה רענן, רכזת מפתח הלב למגזר החרדי סקרה את תהליך ההתאמה שעברה התוכנית למגזר החרדי ועל מערך ההטעמה של התוכנית במסגרות החינוך היסודי במגזר החרדי. לאחר ארוחת הצהרים העבירה הגב' רייזי ברנשטיין מדריכת מפתח הלב במגזר החרדי הדגמה לסדנת התנסות לחדרי מורים באחד הערכים של התוכנית.
המשתתפות הביעו התפעלות מהתוכנית המגוונת של יום העיון אשר העשירה אותן בכלים יישומים ומובנים להובלת חינוך חברתי מיטבי.


חומרי הלמידה של תוכנית מפתח הלב למגזר החרדי נמצאים באתר לחינוך מוכר שאינו רשמי תחת הלשונית פיקוח ופדגוגיה.