קול קורא... במכללה

כתב העת מכלול בעריכתה של ד''ר אורה ויסקינד-אלפר מוקדש לנושאי מחקר כלל דיסציפלינאריים ולנושאים בלימודי קודש.
מכלול הוא במה אקדמית לחוקרי המכללה ומוריה ומארח חוקרים בעלי שם בארץ ובעולם.
יש לציין כי המאמרים נבחרים וערוכים בקפידה ועוברים לפחות שני קוראים שופטים המתמחים בתחום המקצועי של אותו גיליון.
פרסום המאמרים בכתב העת מזכה בגמולים.
לקראת גיליון תשע''ה אנו מזמינים אתכם, מרצי וצוות המכללה, להגיש מאמרים מפרי עטכם לפרסום. נושא הגיליון יוקדש למחשבת ישראל.
את המאמרים יש להגיש על פי הכללים המקובלים במדעי הרוח, ובגופן אחיד ופשוט (אריאל, דוד וכד'; גודל 12, הערות – 11; ברווח כפול)
לרכזת המערכת הגב' מרלין וניג באופן ידני (על גבי דיסק) או למייל.
מועד אחרון להגשה: ר''ח אייר תשע''ד, 2.5.2014