''לך כנוס...''

בשבוע השלישי לחופשת הסמסטר יתקיימו שלושה כנסים בנושאי חינוך.
להלן תכניות הכנסים, תוכלו למצוא בין המציגים בכנסים, את חברי הצוות של המכללה.

כנס ירושלים לחינוך מתמטי
בו יתקיים היצג של ד''ר יצחק איזק וד''ר זיוה דויטש.
בנושא: עמדות כלפי המתמטיקה, סגנונות למידה וקשרי הגומלין ביניהם.
יום ב' – ג' באדר א' תשע''ד – 03.02.2014 בין השעות: 17:00– 15:30
והיצג של ד''ר חוה גרינספלד וד''ר זיוה דויטש.
בנושא: תפקידם של רגשי נחיתות וסקרנות במוכנות להתמודד עם אתגר מתמטי.
בין השעות: 17:00 – 15:30
בבית הספר הגבוה לטכנולוגיה בירושלים – מכון לב

הכנס השישי למחקר איכותני
בו יתקיים היצג של ד''ר חוה גרינספלד וגב' אפרת נבו.
בנושא: סי''ד – ספריה ייעודית של דוגמאות – יישום הכלי במרחב החברתי-רגשי של הלמידה.
יום ד' – ה' באדר א' תשע''ד – 05.02.2014 בין השעות: 16:00 – 14:30
באוניברסיטת בן גוריון, בניין 27, מושב 218, חדר 124

הכנס ה-45 של האגודה הסוציולוגית
בו יתקיים היצג של ד''ר ענת בארט.
בנושא: מה את רוצה שתלמידתך תעשה כשתהיה גדולה? הכוונה תעסוקתית בחברה החרדית.
יום ב' – ג' באדר א' תשע''ד – 03.02.2014 בשעה: 9:00
באוניברסיטת תל אביב, בניין מדעי החברה, חדר 205