אולפניאדה טרנס-אטלנטית בוידאו קונפרינס

בשלב השני של האולפניאדה המתמטית העולמית נעשה שימוש בשיחת ועידה בוידאו כדי לאפשר למתמודדות עצמאיות מארה''ב ובלגיה לקחת חלק, 700 נוספות התמודדו באולפנות ובמכללה.

למעלה מ8,000 אולפניסטיות ובנות שירות מהארץ והעולם נרשמו לאולפניאדה, חרף השלג הכבד שירד בשלב הראשון, מתוכן העפילו לשלב השני שהתקיים היום לא פחות מ700 מתמודדות (כ8.75%), ומתוכן יגיעו לשלב הגמר, למאיון העליון, לא יותר מ60 בנות (כ8.57%). אז יוכרע מי תהיה כלת המתמטיקה העולמית התשע''ד ומי תהיינה סגניותיה. ''המצוינות היא בעצם ההתמודדות ולא רק בהישגיות, חשוב ליהנות מהדרך ולא רק מההצלחה'' מבהירים היזמים ראש החוג למתמטיקה במכללה ירושלים ד''ר זיוה דויטש ועורך מגזין חידות ההיגיון 'אלף אפס' עקיבא קדרי.

תלמידות האולפנות והתיכונים הדתיים מהארץ ומהעולם מילאו היום את שאלון השלב השני במוסדות החינוך שלהן, אך בנות השירות הלאומי הגיעו למכללה ירושלים ונבחנו ביחד עם בנות מארה''ב ובלגיה שמילאו את השאלון בשיחת וידאו טרנס-אטלנטית בליווי משגיחות-יועצות מהמכללה שהיו בארץ ותמכו בהן, באנגלית, צרפתית ואף בפלמית. לאחר סיום הבחינה, המתמודדות דיווחו על שאלון ''לא קל אך פתיר'' והתעניינו בפתרון השאלות.